Z histórie futbalu v Prešove – výstava

Krajské múzeum v Prešove pripravilo pri príležitosti 120. výročia vzniku organizovaného futbalu v meste Prešov výstavu s názvom Z histórie futbalu v Prešove. Súčasťou tejto výstavy sú unikátne fotografie a originály trofejí, ktoré získali futbalisti klubu Tatran Prešov. Z vystavených fotografií sa každý návštevník môže dozvedieť, ako sa počas celého obdobia menila podoba prešovského futbalového štadióna. Najvzácnejšími exponátmi na výstave sú však predmety zo súkromnej zbierky Ľubomíra Pavloviča, syna legendárneho prešovského kanoniera a prešovského športovca dvadsiateho storočia Ladislava Pavloviča. Návštevníci tu tak môžu vidieť vzácne fotografie a trofeje od bývalých reprezentantov, ako aj bronzovú plaketu za získané 3. miesto v Pohári národov vo Francúzsku z roku 1960.
Nakoľko v oddelení výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov sú umiestnení aj odsúdení, ktorí majú radi futbal, v minulosti ho aktívne hrávali a svoj voľný čas v oddelení venujú športovým aktivitám, prípadne sú členmi aj športových krúžkov, využili sme inštitút povolenia na opustenie ústavu za účelom návštevy Rákociho paláca v Prešove s prehliadkou tejto unikátnej výstavy s použitím elektronického systému monitorovania osôb. Vychádzka bola realizovaná v piatok 4. januára 2019 a zúčastnili sa jej traja odsúdení za účasti príslušníkov úseku pedagogických a psychologických činností oddelenia výkonu trestu. Návšteva výstavy sa niesla v pokojnej atmosfére a mala u odsúdených pozitívny ohlas. Na výstave ich najviac zaujala zbierka súkromných predmetov Ladislava Pavloviča a Stanislava Šestáka. V závere výstavy sa odsúdení poďakovali za ponúknutú príležitosť a zároveň uviedli, že aj v budúcnosti sa radi zúčastnia ďalších akcií realizovaných oddelením výkonu trestu.