Vianočné koledovanie „eRkárov“ v Ilave

Do koledovania sa zapojilo viac ako 25 000 koledníkov, ktorí navštívili 78 tisíc rodín. Dňa 20. decembra 2018 v poobedňajších hodinách prijali do ÚVTOS a ÚVV Ilava pozvanie „eRkári“ - čiže koledníci z detskej organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá je registrovaná na Ministerstve vnútra SR.
ERko je ako občianske združenie od roku 1990. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách – skupinkách. Program „eRka“ zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. Združuje viac ako 8 000 členov a patrí k najväčším organizáciám, ktoré na Slovensku pravidelne a systematicky pracujú s deťmi a mladými.
Koledníci z „eRka“ priniesli odsúdeným príjemnú vianočnú náladu, čo bolo aj cieľom tejto akcie.