Späť

Aktuality

28.02.2019
Dňa 27. februára 2019 sa v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Žilina konalo stretnutie so zástupcami súdov a prokuratúr v územnej pôsobnosti Žilinského kraja. Medzi pozvanými hosťami boli aj riaditeľ odboru ochrany Generálneho...Viac...
28.02.2019
Dňa 25. februára 2019 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca uskutočnila prednáška Gorana Čurkovića, pochádzajúceho z mesta Split v Chorvátsku. Spolu s ním prišla aj Mgr. Petra Janská, prekladateľka z chorvátskeho jazyka. Prednášky sa...Viac...
22.02.2019
Vo štvrtok 21. februára 2019 poctil svojou návštevou otvorené oddelenie Sabová pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce minister spravodlivosti Slovenskej republiky Gábor Gál. Po krátkom privítaní riaditeľom ústavu pplk. Ing. Ervínom Janšíkom si...Viac...
20.02.2019
Dňa 16. februára 2019 zavítala v doobedňajších hodinách do OVT Sabinov a následne vo večerných hodinách do otvoreného oddelenia ÚVV a ÚVTOS Prešov rómska gospelová skupina F6. Za prítomnosti väzenského kaplána Štefana Blanára, pedagóga z ústavu Leopoldov Mgr...Viac...