Späť

Aktuality

27.12.2018
Vianoce, sviatky pokoja, lásky a radosti, sú od nepamäti azda najvýznamnejšími dňami v kalendárnom roku, a to nielen pre deti, ale i pre nás, dospelých. Nie každý má tú možnosť tráviť sviatky so svojimi blízkymi. Osobitou skupinou, ktorá je odlúčená od rodiny...Viac...
27.12.2018
V nedeľu 23. decembra 2018 poctil svojou návštevou Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany minister spravodlivosti Slovenskej republiky Mgr. Gábor Gál spolu s podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky Mgr. art. Andrejom Hrnčiarom...Viac...
27.12.2018
Vianočné sviatky v ÚVTOS Dubnica nad Váhom začali adventnou prípravou, ktorá vyvrcholila koncertom väzenskej hudobnej skupiny 23. decembra 2018. Pri svätej omši zo štvrtej adventnej nedele sa odsúdení na základe výzvy arcibiskupa Zvolenského pomodlili aj za...Viac...
27.12.2018
Dňa 18. decembra 2018 v kinosále domova sociálnych služieb v Prešove predstavili klientom tohto zariadenia svoje vianočno-hudobné vystúpenie odsúdení z otvoreného oddelenia ÚVV a ÚVTOS Prešov. Za prítomnosti vedúceho otvoreného oddelenia, službukonajúceho...Viac...