Penologický výskum a spolupráca s externými organizáciami