Ordinár OS a OZ navštívil ústav Nitra

Zámer potešiť a povzbudiť naplnil 24. decembra 2018 krátko pred poludním ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Mons. František Rábek, keď navštívil Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra. Jeho program začal stretnutím s vedením ústavu. Mons. Rábek poprial službukonajúcim príslušníkom ústavu Nitra pokojné sviatky a program pokračoval ďalej návštevou niektorých ciel a izieb odsúdených a obvinených mužov, ako aj žien. Otec biskup obvineným a odsúdeným povedal niekoľko povzbudivých slov. Návšteva ordinára Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Mons. Františka Rábeka vyvrcholila slávnostnou vigílnou svätou omšou, na ktorej sa zúčastnilo niekoľko desiatok odsúdených žien, pričom niektoré z nich sa aktívne zapojili svojou službou do liturgie. Mons. Rábek v homílii zdôraznil, ako veľmi Bohu záleží na každej jednej z nich a vyzval ich, aby nezúfali, či nepodliehali depresii. Ordinár tiež pripomenul, že aj chvíle, keď človek padne na samé dno, nemusia mať zničujúci charakter, ale naopak, môžu byť novým začiatkom a možnosťou rozhodnúť sa pre nový, lepší život v súlade s Božím plánom. Na záver svätej omše ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Mons. František Rábek udelil všetkým prítomným, ako aj ich blízkym vianočné požehnanie.