Ocenenie pri príležitosti 50. výročia samostatného slovenského väzenstva

V dňoch 5. apríla a 9. apríla 2019 sa na pôde Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže uskutočnili zhromaždenia pri príležitosti 50. výročia samostatného slovenského väzenstva. Na zhromaždeniach sa zúčastnili vybraní výsluhoví dôchodcovia, príslušníci a zamestnanci Generálneho riaditeľstva zboru, ktorí sa svojím osobným vkladom a dlhoročným zodpovedným prístupom pričinili o plnenie poslania slovenského väzenstva. 
V rámci programu odznel príhovor generálneho riaditeľa zboru, v ktorom spomenul históriu a vývoj slovenského väzenstva, ukončené a prebiehajúce aktivity zamerané na zlepšovanie podmienok väzenstva a zároveň vyzdvihol prácu personálu väzenskej služby. V nadväznosti na príhovor uviedol videoprojekciu ponúkajúcu snímky ústavov a zariadení zboru, ako aj snímky z jednotlivých úsekov služobnej činnosti. 
Následne generálny riaditeľ gen. Ing. Milan Ivan ocenil zúčastnených hostí. Za dlhodobú príkladnú službu a prácu v zbore pri príležitosti 50. výročia samostatného slovenského väzenstva udelil bývalým príslušníkom Generálneho riaditeľstva zboru jubilejnú plaketu zboru a príslušníkom a zamestnancom Generálneho riaditeľstva zboru čestnú medailu, resp. jubilejnú plaketu zboru pri príležitosti 50. výročia samostatného slovenského väzenstva.