Minister spravodlivosti v Banskej Bystrici

V piatok 8. februára 2019 poctil svojou návštevou minister spravodlivosti Slovenskej republiky Gábor Gál v sprievode generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže gen. Ing. Milana Ivana aj Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica.
Delegáciu privítal a priestormi ústavu previedol riaditeľ ústavu plk. JUDr. Jozef Vajs, ktorý ministrovi spravodlivosti predstavil jednotlivé úseky oddelenia ochrany, oddelenia výkonu väzby a výkonu trestu a úseku zamestnávania. Pán minister sa živo zaujímal o činnosť príslušníkov na jednotlivých stanovištiach, o výkon služby na úseku režimovej činnosti, o zamestnávanie obvinených a odsúdených, o činnosť kultúrno-osvetovej činnosti v ústave, aj o výkon väzby mladistvých.
Po prehliadke ústavu sa uskutočnilo krátke pracovné stretnutie ministra spravodlivosti, generálneho riaditeľa zboru a vedenia ústavu.