Koncert Dominiky Gurbaľovej

Dňa 2. februára 2019 sa konal koncert gospelovej speváčky Mgr. Dominiky Gurbaľovej. Dominika pôsobí na hudobnej gospelovej scéne niekoľko rokov a vydala dva albumy. Doobedňajší program sa odohrával v ÚVTOS Banská Bystrica-Kráľová. Aktivity sa zúčastnilo 50 odsúdených. Celý koncert sa niesol v pozitívnom duchu, ktorý bol okrem piesní z vlastnej tvorby obohatený o hovorené slovo a svedectvá života pozvaných hostí. K odsúdeným sa prihovoril aj Mgr. Michal Libant, ktorý prezentoval prácu duchovnej skupiny Dismas. Po krátkej obednej prestávke sa hudobná skupina presunula do Liečebno-rehabilitačného strediska zboru Kováčová. Tejto aktivity sa zúčastnili odsúdené ženy z otvoreného oddelenia, a tiež niekoľko príslušníkov zboru, ktorí boli v tom čase prítomní v stredisku. Program sa niesol v podobnom duchu ako v ústave. Po každom vystúpení boli interpreti odmenení búrlivým potleskom. Na záver poďakoval väzenský kaplán účinkujúcim za ochotu merať dlhú cestu a robiť nezištné dobré skutky v ohlasovaní dobrej zvesti. Najväčším povzbudením bolo zaiste pre všetkých radostné posolstvo. Posolstvo toho, že každý má svoju cenu, a hlavne, že práve teraz je ten správny čas k zmene života.