Späť

Aktuality

18.01.2019
V Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov sa s klientmi umiestnenými v oddiele špecializovaného zaobchádzania pravidelne realizujú relaxačné vychádzky na čerstvom vzduchu. Na základe našich skúseností a pozorovaných výsledkov...Viac...
16.01.2019
Po splnení podmienok na povýšenie do vyššej hodnosti bol personálnym rozkazom ministra spravodlivosti Slovenskej republiky dňom 1. januára 2019 do hodnosti plukovník povýšený riaditeľ ÚVTOS Levoča Mgr. Maroš Dublan a personálnym rozkazom generálneho riaditeľa...Viac...
15.01.2019
Generálny riaditeľ zboru gen. Ing. Milan Ivan ocenil dňa 15. januára 2019 príslušníkov a zamestnanca Generálneho riaditeľstva zboru. Pri príležitosti 15 rokov trvania služobného pomeru udelil generálny riaditeľ zboru za dlhoročnú príkladnú službu v Zbore...Viac...
10.01.2019
S cieľom poskytnúť detailnejšie informácie o výsledkoch uskutočnených a pripravovaných pilotných (rozvojových) projektov na úseku zaobchádzania s väznenými osobami v podmienkach Slovenskej republiky sme v dňoch 8. a 9. januára 2019 na pôde Generálneho...Viac...