Zmluvy podpísané v období od 4. júla 2006 a ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVTOS 2-20/11-2011 Kúpna zmluva-RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 1.1.1970 1.1.1970
ÚVTOS-22-16/11-2008 Nájomná zmluva MS SR ÚVTOS Želiezovce 1.1.1970 31.12.2008
zmluva o užívaní nebytového priestoru MS SR ÚVVaÚVTOS Košice 1.1.1970 22.6.2007
ÚVTOS 2/2002 MS SR 1.3.2002 1.1.1970
ÚVV 1/2004 Zmluva o nájme služobného bytu 1.1.2004 31.12.2004
ÚVV 1/2004 Zmluva o nájme služobného bytu 1.9.2004 31.12.2004
ÚVTOS 4-31/32-2005 Zmluva o dodávke plynu MS SR ÚVTOS pre ml. Sučany 19.12.2005 31.12.2008
NZVJS2-5/32-2006 Kúpna zmluva MS SR 4.1.2006 31.12.2006
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby MS SR ÚVTOS Ružomberok 6.2.2006 1.1.1970
Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Želiezovce 1.3.2006 1.3.2006
Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Želiezovce 5.4.2006 5.4.2006
Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Želiezovce 13.6.2006 13.6.2006
Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Želiezovce 15.6.2006 15.6.2006
Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Želiezovce 15.6.2006 15.6.2006
5/2006S ZOD MS SR ÚVV a ÚVTOS v Košiciach 14.7.2006 31.12.2006
ÚVTOS 10-16/11-2006 Zmluva o nájme nebytových priestorov MS SR ÚVTOS pre ml. Sučany 1.8.2006 31.12.2007
Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Želiezovce 10.8.2006 10.8.2006
Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Želiezovce 11.8.2006 11.8.2006
Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Želiezovce 11.8.2006 11.8.2006
Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Želiezovce 6.9.2006 6.9.2006
zmluva o užívaní nebytového priestoru MS SR ÚVVaÚVTOS Košice 2.10.2006 30.6.2007
Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Želiezovce 10.10.2006 10.10.2006
Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Želiezovce 10.10.2006 10.10.2006
Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Želiezovce 27.10.2006 27.10.2006
Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Želiezovce 6.11.2006 6.11.2006