Poďakovanie ministra spravodlivosti SR

Vážené sudkyne, vážení sudcovia,

vážené príslušníčky a príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže,

milí kolegovia,

dovoľte mi, aby som sa Vám touto cestou úprimne poďakoval za profesionálne zvládnutie všetkých procesov v súvislosti so včerajším rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky o amnestii. Veľmi si vážim osobné nasadenie každého z Vás, ktoré prispelo k tomu, že sme nezaznamenali žiadnu výnimočnú situáciu. Je to aj významný signál verejnosti, že súdnictvo a väzenstvo nie je len o skutočných či domnelých kauzách, ale v prvom rade o obrovskom množstve každodenne odvádzanej kvalitnej práce.

Očakávam, že nasledujúci rok prinesie množstvo ešte väčších výziev, ktoré budeme musieť zvládnuť. Ide o narastajúci nápad súdnej agendy, pretrvávajúci problém preplnenosti ústavov, deficit v oblasti modernizácie a informatizácie justície a v neposlednom rade veľké množstvo práce na modernizácii civilného i trestného práva. Som presvedčený o tom, že máme na to, aby sme aj napriek náročnej finančnej situácii tieto výzvy uspokojivo riešili.

Na záver mi dovoľte zaželať Vám do nového roka 2013 veľa síl a veľa šťastia v osobnom, rodinnom i profesionálnom živote.