Workshop Divadla bez domova v ústave Košice-Šaca

V dňoch 2. až 7. júla 2018 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca uskutočnilo dramatoterapeutické neformálne vzdelávanie v rámci projektu AFA (Art For All – All For Art – Umenie pre všetkých), pod vedením Patrika Krebsa a Tomáša Kubiša predstaviteľov občianskeho združenia Divadlo bez domova (DBD), ktorý finančne podporil Nadačný fond Mercedes-Benz Financial Services v Nadácii Pontis.

DBD vzniklo v roku 2004 prácou na divadelných projektoch s ľuďmi, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom dostali na perifériu spoločnosti a v máji 2006 bolo oficiálne zaregistrované ako občianske združenie. Predstavitelia združenia sú ľudia, ktorí sa dlhodobo venujú sociálnej, pedagogickej, umeleckej práci, ekonomike, manažmentu a reklame.

Workshop bol pilotným projektom a v rámci väzenstva na Slovensku ide o unikát. V priebehu šiestich dní sa s lektormi intenzívne stretávalo trinásť odsúdených. Celé vzdelávanie malo resocializačný charakter a prebiehalo umeleckou formou s využitím divadelných nácvikov scénok, tanca, meditácie alebo kreatívnou spoluprácou či diskusiou o rôznych témach (napr. raz na slobode...). DBD dlhodobo spolupracuje aj s inými zahraničnými organizáciami v Nórsku, Španielsku, Poľsku a Juhoafrickej republike. Práve kolegovia z Nórska a Juhoafrickej republiky majú skúsenosti s prácou s ľuďmi vo výkone trestu, kde využívaním dramatoterapie a arteterapie zaznamenali pozitívne výsledky. To bola pre nich inšpirácia, aby sa podobný projekt pokúsili zrealizovať aj na Slovensku.

Zmyslom projektu bolo predovšetkým podchytiť potenciál odsúdených, v ktorých sa niekedy ukrýva viac než to, k čomu ich predsudky spoločnosti odsudzujú. Pre mnohých je veľkým problémom zaradiť sa po výkone trestu do spoločnosti a jedným z cieľov týchto stretnutí bolo uľahčenie procesu asimilácie. Odsúdení zhodnotili celý proces realizácie projektu veľmi pozitívne. I pre lektorov boli stretnutia prínosom a obohatením, keďže mali možnosť zoznámiť sa s väzenským prostredím a s prístupom odsúdených. Za vynaložené úsilie, ochotu a bezprostrednosť im patrí naša vďaka.


Fotogaléria