Podpísanie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov zboru na rok 2017

Dňa 20. decembra 2016 sociálni partneri na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky podpísali Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2017.

Vyjednávači Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov zboru na rok 2017 sa po troch kolách kolektívneho vyjednávania dohodli na znení zmluvy.

Sociálni partneri sa dohodli na finančných podmienkach, ako sú výška odmien pri dosiahnutí životného jubilea príslušníkov, sprecizovaní ustanovení o zabezpečení stravovania formou gastrolístkov, ale i doplnení ustanovení v oblastiach zabezpečenia činnosti odborového zväzu a súčinnosti služobných orgánov s odborovými orgánmi. Sociálni partneri sa nedohodli na niektorých ustanoveniach ohľadom zabezpečenia očkovania vybraných skupín príslušníkov, avšak k tomuto bodu sa partneri vrátia začiatkom roku 2017. Podpisom zmluvy sociálni partneri zabezpečili minimálne východiskové podmienky pre kolektívne vyjednávanie na podnikovej úrovni v služobných úradoch zboru. 

Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre príslušníkov zboru na rok 2017 podpísali podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. a predseda Odborového zväzu zboru kpt. Mgr. Ivan Caban za účasti vedúcej služobného úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky JUDr. Jany Britaňákovej, generálneho riaditeľa zboru plk. Ing. Milana Ivana, podpredsedu Odborového zväzu zboru kpt. Mgr. Martina Legerského, podpredsedu Odborového zväzu zboru kpt. Bc. Mariána Danaja.


Fotogaléria