Slávnostné podpísanie kolektívnej zmluvy

Dňa 3. septembra 2015 bola ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky JUDr. Tomášom Borecom a predsedom Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže kpt. Mgr. Ivanom Cabanom, za účasti vedúcej služobného úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky JUDr. Ľubomíry Kubišovej a generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. Ing. Milana Ivana,  slávnostne podpísaná Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2016. Kolektívna zmluva opätovne garantuje osobitné postavenie a oprávnenia odborového zväzu, ako aj zachovanie sociálnych istôt v rámci možností rozpočtu zboru v roku 2016. Kolektívne vyjednávanie kontinuálne naviazalo na úspešné rokovania za ostatné tri roky. O ústretovosti a snahe dohodnúť sa svedčí aj skutočnosť, že samotnému podpísaniu predchádzalo iba jedno kolo kolektívneho vyjednávania za účasti oboch zmluvných strán. 


Fotogaléria