Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 20110067
Prináleží k 67,69/11
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 57,23 €
Dátum doručenia faktúry
Dátum zaplatenia faktúry 5.4.2011
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov ATTI
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Kazanská 46, 821 06 Bratislava
Právna forma Živnosť
Súd registrácie/Registrový orgán OU BA II, ŽR 02-7663
IČO 11654805
DIČ/DRČ 1020179149
Číslo účtu 2623072173/1100
Doplň. informácia

Zoznam príloh

  • 1