Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých

Sučany

Characteristics of the facility

Špecializovaný Nápravnovýchovný ústav pre mladistvých v Martine (dnešný Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany) oficiálne vznikol 1. januára 1976 a všetci mladiství s trvalým pobytom na Slovensku boli umiestnení do novovybudovaných priestorov. S výstavbou druhej etapy sa začalo v roku 1976 a do užívania bola daná v roku 1978. Otvorené bolo nové doškoľovacie stredisko (škola, dielne, telocvičňa). Kapacita ústavu bola 500 osôb, pričom od začiatku sa rátalo s umiestnením nielen mladistvých, ale tiež dospelých odsúdených s vekom blízkym veku mladistvých na výkon trestu v I. nápravnovýchovnej skupiny s dĺžkou trestu neprevyšujúcou 5 rokov. Dospelí odsúdení boli ubytovaní oddelene od mladistvých. Personál tvorili príslušníci z ústavov v Košiciach, Želiezovciach, Banskej Bystrici a z pôvodného ústavu v Sučanoch, ktorý existoval v priestoroch psychiatrickej liečebne v Sučanoch už od roku 1972. Po otvorení nového ústavu sa až do 31. 12. 1985 stal jeho pobočkou. V auguste 1996 sa v ústave zriadilo Zberné eskortné stredisko na zvoz a rozmiestnenie väzňov do ústavov na Slovensku, ktoré sa dovtedy sídlilo v ústave Žilina. Od marca 2016 sú vzhľadom celkový vývoj počtov v ústave umiestnené aj odsúdené ženy.

Riaditeľ ústavu

Director photo

plk. PhDr. Michal Hrnčiar

Vysokoškolské štúdium ukončil na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V služobnom pomere príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže je od roku 1988. Pôsobil vo viacerých funkciách v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok, v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Žilina, v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Levoča a od roku 2014 je riaditeľom Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany.

Information for the public

 • Icon

  +421/43/422 27 20-2

 • Icon

  ustavsu@zvjs.sk

 • Icon

  Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany

Mail address

Icon

priečinok 29, 036 63 Martin

Filing office

v pracovných dňoch od 7.00 h do 15.00 h

Location in the Slovak Republic

Photos from the facility

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Prison and Court Guard Service

About

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica - Kraľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • General Directorate

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra-Chrenová

 • Nitra Institute

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Prison and Court Guard Service © 2019