Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Hrnčiarovce nad Parnou

Characteristics of the facility

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou bol daný do užívania dňa 3. novembra 1988, pričom pôvodné zadanie projektu bolo zamerané na vytvorenie vhodných podmienok pre výkon trestu odňatia slobody odsúdených žien. Politické a spoločenské zmeny po novembri 1989 ovplyvnili ďalší vývoj ústavu v nasledujúcom období. Vlna nepokojov, ktorá vo väzenských zariadeniach viedla k destabilizácii a vyvrcholila podpálením pevnosti v Leopoldove, zapríčinila stratu ubytovacích kapacít a prispela tak v marci 1991 k zmene profilácie trnavského ústavu, kedy odsúdené ženy postupne nahradili odsúdení muži. Súčasný názov „Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou“ je v platnosti od roku 2001. Ústav je situovaný na juhozápadnom okraji intravilánu mesta Trnavy, v katastrálnom území obce Hrnčiarovce nad Parnou a je s 1433 ubytovacími miestami pre odsúdených, ústavom na výkon trestu odňatia slobody s najväčšou ubytovacou kapacitou v Slovenskej republike. Odsúdení sú umiestňovaní v rámci 23 oddielov, z toho 16 oddielov s diferenciačnou skupinou B, jeden oddiel s diferenciačnou skupinou C“ a šesť špecializovaných oddielov. Na plnení úloh ústavu sa podieľa spolu 301 príslušníkov zboru a 39 zamestnancov zboru, ktorí okrem iného zabezpečujú vo vzťahu k odsúdeným osobám zaobchádzanie s odsúdenými zamerané na plnenie účelu výkonu trestu, vzdelávanie a zamestnávanie odsúdených, ich kultúrno-osvetovú a záujmovú činnosť, zdravotnú starostlivosť vrátane výkonu ochranného liečenia, športové vyžitie a zmysluplné využitie voľného času. V zmysle vonkajšej diferenciácie bol ústav začlenený do kategórie ústavov s výkonom trestu odňatia slobody odsúdených mužov s minimálnym stupňom stráženia.

Riaditeľ ústavu

Director photo

plk. Mgr. Marek Kresan

Študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V Zbore väzenskej a justičnej stráže pracuje od roku 1992. Pôsobil vo viacerých funkciách v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou a v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Ilava. Riaditeľom Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou je od roku 2015.

Information for the public

 • Icon

  +421/33/283 21 11

 • Icon

  ustavhnp@zvjs.sk

 • Icon

  Dlhé Lúky 1, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

Mail address

Icon

priečinok 72, 918 65 Trnava 1

Filing office

v pracovných dňoch od 7.00 h do 15.00 h

Location in the Slovak Republic

Photos from the facility

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Prison and Court Guard Service

About

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica - Kraľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • General Directorate

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra-Chrenová

 • Nitra Institute

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Prison and Court Guard Service © 2019