Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Banská Bystrica-Kráľová

Characteristics of the facility

V sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa začala výstavba nového väzenského zariadenia na južnom okraji Banskej Bystrice, mestskej časti Kráľová. Toto zariadenie malo nahradiť provizórne objekty pobočky banskobystrickej väznice - Kotva, v ktorej vykonávali trest odňatia slobody odsúdení muži zaradení do I. nápravnovýchovnej skupiny. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová bol zriadený rozkazom ministra spravodlivosti SSR 1. februára 1977 ako Útvar Zboru nápravnej výchovy Banská Bystrica-Kráľová. Od júna 1979 tu vykonávali trest odňatia slobody odsúdení muži zaradení do II. nápravnovýchovnej skupiny. Kapacita ústavu do roku 1990 bola 1 200 odsúdených.

Po roku 1990 na základe schválenej Koncepcie bezpečnosti vo väzenstve Slovenskej republiky bol ústav zmodernizovaný a dobudovaný po stránke ženijno-technického zabezpečenia a signálno-bezpečnostnej techniky. Kompletne bola vykonaná prestavba vstupu do ústavu, strážne veže, osvetlenie a bol inštalovaný kamerový a signálno-bezpečnostný systém. 

 Na základe novelizácie zákona o výkone trestu odňatia slobody v roku 2005 ústav zabezpečuje v rámci vonkajšej diferenciácie výkon trestu odňatia slobody odsúdeným zaradeným do stredného stupňa stráženia. Súčasná kapacita ústavu sa znížila na 753 odsúdených.

Riaditeľ ústavu

Director photo

pplk. Mgr. Miroslav Dohnan

Vyštudoval Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici. Do Zboru väzenskej a justičnej stráže bol prijatý v roku 2004. Pôsobil vo viacerých funkciách v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica a neskôr v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová, ktorého riaditeľom je od roku 2021.

Information for the public

 • Icon

  +421/48/416 10 06

 • Icon

  ustavbbkr@zvjs.sk

 • Icon

  Sládkovičova 80, Kráľová, 974 05 Banská Bystrica 5

Mail address

Icon

Sládkovičova 80, P. O. Box 109, 974 05 Banská Bystrica 5

Filing office

v pracovných dňoch od 7.00 h do 15.00 h

Location in the Slovak Republic

Photos from the facility

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Prison and Court Guard Service

About

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica - Kraľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • General Directorate

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra-Chrenová

 • Nitra Institute

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Prison and Court Guard Service © 2019