Skip to content
Official website of the

Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých

Sučany

Characteristics of the facility

Špecializovaný Nápravnovýchovný ústav pre mladistvých v Martine (dnešný Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany) oficiálne vznikol 1. januára 1976 a všetci mladiství s trvalým pobytom na Slovensku boli umiestnení do novovybudovaných priestorov. S výstavbou druhej etapy sa začalo v roku 1976 a do užívania bola daná v roku 1978. Otvorené bolo nové doškoľovacie stredisko (škola, dielne, telocvičňa). Kapacita ústavu bola 500 osôb, pričom od začiatku sa rátalo s umiestnením nielen mladistvých, ale tiež dospelých odsúdených s vekom blízkym veku mladistvých na výkon trestu v I. nápravnovýchovnej skupiny s dĺžkou trestu neprevyšujúcou 5 rokov. Dospelí odsúdení boli ubytovaní oddelene od mladistvých. Personál tvorili príslušníci z ústavov v Košiciach, Želiezovciach, Banskej Bystrici a z pôvodného ústavu v Sučanoch, ktorý existoval v priestoroch psychiatrickej liečebne v Sučanoch už od roku 1972. Po otvorení nového ústavu sa až do 31. 12. 1985 stal jeho pobočkou. V auguste 1996 sa v ústave zriadilo Zberné eskortné stredisko na zvoz a rozmiestnenie väzňov do ústavov na Slovensku, ktoré sa dovtedy sídlilo v ústave Žilina. Od marca 2016 sú vzhľadom celkový vývoj počtov v ústave umiestnené aj odsúdené ženy.

Riaditeľ ústavu

Director photo

plk. PhDr. Michal Hrnčiar

Vysokoškolské štúdium ukončil na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V služobnom pomere príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže je od roku 1988. Pôsobil vo viacerých funkciách v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok, v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Žilina, v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Levoča a od roku 2014 je riaditeľom Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany.

Photos from facility

Gallery image
Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps