Skip to content
Official website of the

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Nitra-Chrenová

Characteristics of the facility

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová patrí medzi najmodernejšie väzenské zariadenia na Slovensku. Bol zriadený 1. februára 1992 Rozkazom ministra spravodlivosti č. 1/1992 a vybudovaný v priestoroch vtedajšej pobočky Ústavu na výkon väzby v Nitre, v ktorej vykonávali trest odňatia slobody odsúdení muži zaradení v I. nápravnovýchovnej skupine. Výstavba ústavu začala 17. júna 1991, prebiehala vo viacerých etapách a bola zavŕšená odovzdaním administratívnej budovy 20. decembra 1999. Ústav je určený na výkon trestu odňatia slobody žien v minimálnom, strednom a maximálnom stupni stráženia a taktiež mladistvých odsúdených.

Riaditeľ ústavu

plk. Ing. Borislav Kročko

Študoval na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. V Zbore väzenskej a justičnej stráže pracuje od roku 2003. Počas svojej kariéry pôsobil v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra vo funkciách stavebný technik hospodárskeho oddelenia, zástupca vedúceho hospodárskeho oddelenia (neskôr oddelenia logistiky a zamestnávania) a zástupca riaditeľa pre služobné veci. Následne sa stal zástupcom riaditeľa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová a riaditeľom tohto ústavu je ustanovený od 01.01.2024.

Information for the public

Informácie pre verejnosť sú poskytované v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Mail address

Icon

Vašinova 124/59, priečinok 18C, 950 61 Nitra-Chrenová

Úradné hodiny podateľne

v pracovných dňoch od 7.00 h do 15.00 h

Location in the Slovak Republic

Marker
Pigeon | © OpenStreetMap contributors

Photos from facility

Gallery image
Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps