Skip to content
Official website of the

Liečebno-rehabilitačné stredisko

Kováčová

Characteristics of the facility

S prípravnými stavebnými prácami sa začalo v marci 1971, stavba bola skolaudovaná v júni 1972. K tomuto termínu bola do užívania odovzdaná základná budova s murovaným prízemím a nadstavbou pre ubytovacie priestory. Nadstavba bola zhotovená z drevenej konštrukcie s výplňou hobry, preglejky a sololitu. So základnou budovou bolo daných do užívania aj deväť drevených chatiek typu Javorina. Vzhľadom k existencií bohatého zdroja termálnej minerálnej vody v Kováčovej sa v nasledujúcich rokoch pripravovala výstavba kúpaliska v areáli strediska. Letný bazén bol vybudovaný svojpomocne v období marec-jún 1974, krytý bazén bol do užívania odovzdaný v decembri 1975. Oba bazény boli plnené termálnou minerálnou vodou, ktorá je do strediska privádzaná potrubím zo vzdialenosti 1840 metrov, s prevýšením 72 metrov z čerpacej stanice vybudovanej neďaleko vyvierajúcich teplých prameňov za obcou Kováčová. Dovtedy na Slovensku podobná minerálna voda do takej vzdialenosti a takým terénom nebola v prírodnom stave potrubím dopravovaná, preto mnohé technické riešenia boli doslova unikátne. V marci roku 1985 sa pôvodná drevená nadstavba zlikvidovala a v období nasledujúcich 18 mesiacov dostalo stredisko takmer dnešnú podobu. V priebehu roku 1988 bola zväčšená terasa pri krytom bazéna a pod ňou bolo vybudované rehabilitačné oddelenie. V roku 1990 bola zrekonštruovaná pôvodná poľná cesta z obce Kováčová do strediska na cestu s pevným asfaltovým povrchom, čím sa výrazne skrátila dopravná trasa do strediska, keďže dovtedy bol motorovými vozidlami možný prístup len od Bienskej doliny.

Stredisko je v súčasnosti účelovým zariadením zboru so zriadeným otvoreným oddelením pre výkon trestu odňatia slobody v minimálnom stupni stráženia a je rozpočtovou a organizačnou súčasťou Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová.

Príslušníkom a zamestnancom zboru a ich rodinným príslušníkom, ako aj účastníkom rôznych podujatí organizovaných v rámci zboru, celoročne poskytuje ubytovanie, stravovanie, rehabilitačnú starostlivosť a ďalšie služby.

V hlavnej budove je jeho ubytovacia kapacita 58 lôžok, v letnom období sa zvyšuje o ďalších 65 lôžok v trinástich drevených chatkách na celkom 123 lôžok s možnosťou prísteliek. Vybavenie ubytovacích priestorov v hlavnej budove je štandardné: balkón, kúpeľňa so sprchou, WC, telefónny prístroj, chladnička, rádioprehrávač a televízny prijímač so satelitným programom. Ten istý štandard poskytuje vybavenie ubytovacích priestorov v chatkách, okrem možnosti sprchovania. Na tieto účely sú osobitne vyčlenené priestory v bezprostrednej blízkosti chatiek. Vo vybraných priestoroch strediska je možnosť WIFI pripojenia. Súčasťou strediska je rozsiahly areál, ktorý sa plynutím času zmenil na oázu zelene, oddychu a relaxu. Prispievajú k tomu udržiavané okrasné dreviny, kvetinová výsadba, chodníky s lavičkami, trávnaté plochy a viaceré oddychové zóny.

Počas roka, okrem letných mesiacov je v prevádzke krytý oddychový bazén, v letnej sezóne v areáli rekreačný letný bazén, oba plnené termálnou minerálnou vodou. Letný bazén je vybavený osvetlením a protiprúdovým plávaním. Na športové vyžitie je určené antukové volejbalové a nohejbalové ihrisko a tenisový kurt s umelým trávnatým povrchom, pre deti pieskovisko, hojdačky, trampolína a detské kútiky v areáli ale aj na terase pri bufete. V areáli je možnosť zahrať si ruské kolky, stolný tenis a basketbal, v hlavnej budove je posilňovňa, biliard a stolný tenis. Kultúrne vyžitie poskytuje knižnica strediska s rozsiahlou zbierkou knižných titulov. Ďalšie služby sú poskytované v oblasti fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a podľa druhu pobytu sa aplikuje vodoliečba, elektroliečba, parafín, masáže a sauna.

Okrem poskytovania služieb účastníkom pobytov je úlohou strediska zabezpečovať výkon trestu odňatia slobody odsúdených žien zaradených v minimálnom stupni stráženia, diferenciačná skupina „A“. Odsúdené sa v rámci svojho pracovného zaradenia podieľajú na činnosti strediska výkonom pomocných prác na úseku upratovania, stravovania alebo údržby.

Vedúca zariadenia

mjr. Ing. Katarína Vrťová

Vyštudovala Fakultu ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici Vysokej školy ekonomickej Bratislava. V Zbore väzenskej a justičnej stráže pracuje od roku 1992. Pôsobila vo viacerých funkciách v Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže Kováčová. Vedúcou Liečebno-rehabilitačného strediska Zboru väzenskej a justičnej stráže Kováčová je od roku 2007.

Information for the public

Mail address

Icon

Liečebno-rehabilitačné stredisko ZVJS Kováčová, Bienska dolina 27, 962 37 Kováčová

Location in the Slovak Republic

Marker
Pigeon | © OpenStreetMap contributors

Photos from facility

Gallery image
Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps