Skip to content
Official website of the

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Dubnica nad Váhom

Characteristics of the facility

Ústav bol zriadený v roku 1971, keď väzenstvo prevzalo nevyužité ubytovne zbrojárskeho podniku. Prístavbami, rekonštrukciami i novou výstavbou sa v priebehu nasledujúcich rokov vytvorili podmienky, ktoré vyhovovali výkonu trestu odňatia slobody odsúdených mužov zaradených do II. nápravnovýchovnej skupiny. V roku 1983 sa dokončila komplexná prestavba ubytovní odsúdených. V ďalších rokoch sa rekonštruovalo a upravilo zdravotné zariadenie, postavila sa viacúčelová sála slúžiaca ako jedáleň a kinosála pre odsúdených, nové školské stredisko a ďalšie. Počas roka 1993 sa ústav preorientoval na výkon trestu odňatia slobody mužov zaradených do I. nápravnovýchovnej skupiny (minimálny stupeň stráženia). V období rokov 2016 až 2018 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou, ktorou sa jednak zvýšila ubytovacia kapacita ústavu o 172 miest na súčasnú celkovú kapacitu 704 miest, skvalitnili sa podmienky ubytovania odsúdených, vytvorili sa priestory na zaobchádzanie s odsúdenými prostredníctvom kultúrno-osvetovej práce, vzdelávania, duchovnej starostlivosti a individualizácie výkonu trestu odňatia slobody v špecializovaných oddieloch a v neposlednom rade sa zásadne zmodernizovala signálno-bezpečnostná technika.

Riaditeľ ústavu

plk. Ing. Jozef Toman

Študoval na Vysokej škole Poľnohospodárskej v Nitre, odbor mechanizácia poľnohospodárstva. V Zbore väzenskej a justičnej stráže pracuje od roku 1996. Pôsobil vo viacerých funkciách v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Ilava. Riaditeľom Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom je od roku 2024.

Information for the public

Mail address

Icon

Dukelská štvrť 941/10, priečinok 21, 018 41 Dubnica nad Váhom 1

Úradné hodiny podateľne

v pracovných dňoch od 7.00 h do 15.00 h

Location in the Slovak Republic

Marker
Pigeon | © OpenStreetMap contributors

Photos from facility

Gallery image
Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps