Späť

Aktuality

20.05.2019
Dňa 19.5.2019 sa nedeľné popoludnie v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou (ďalej len „ústav“) nieslo v znamení hudby. Do ústavu zavítal chrámový zbor Sancta Maria zo Šamorína, ktorý v rámci projektu pomoci rizikovým skupinám...Viac...
20.05.2019
V dňoch 13. až 17. mája 2019 sa pravidelne, ako každý rok, uskutočnil 20. ročník súťaže Väzenskej služby Českej republiky v špeciálnej služobnej kynológii vo vyhľadávaní omamných a psychotropných látok pre rok 2019. Náš zbor reprezentovali npráp. Kornel...Viac...
17.05.2019
V dňoch 14. a 15. mája 2019 na pôde Rady Európy v Štrasburgu (Francúzsko) sa konalo multilaterálne stretnutie na tému Riadenie režimu väznených osôb. Slovenskú republiku na stretnutí zastupoval vedúci oddelenia výkonu väzby a výkonu trestu ÚVV a ÚVTOS Prešov...Viac...
16.05.2019
Vo štvrtok 16. mája 2019 sa na Generálnom riaditeľstve zboru konala Celoslovenská porada nadriadených Zboru väzenskej a justičnej stráže za účasti zástupcov sekcie trestného práva Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Hlavnou témou porady bola...Viac...