Sústredenie príslušníkov zásahovej skupiny

V dňoch 11. až 15. marca 2019 sa v Centre výcviku Lešť uskutočnilo sústredenie príslušníkov zásahovej skupiny v streľbe a taktike. Tohto sústredenia sa zúčastnili inštruktori referátu výcviku odboru ochrany Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže a velitelia zásahových skupín ústavov pod vedením inštruktorov odboru špeciálneho výcviku CV Lešť. Tento účelový strelecký kurz, v poradí už piaty, nadväzoval na predchádzajúce kurzy a zameriaval sa okrem streleckej zručnosti a dynamickej streľby aj na taktiku a skupinovú streľbu.