Pašiové slovo a hudba v ÚVV a ÚVTOS Prešov

Dňa 18. apríla 2019 na Zelený štvrtok odznelo v ÚVV a ÚVTOS Prešov pôstne slovo a hudba. Účinkujúci veriaci z Apoštolskej cirkvi vo svojom programe predstavili silu pokorne trpiaceho Krista počas prvej Veľkej noci. Publikum väzňov z ústavu, bolo pútavým slovom a hudbou vnesené do hĺbky pašiového odkazu. V závere stretnutia obecenstvo vyjadrilo vďaku dlhotrvajúcim potleskom.