Rozprávanie o „najväčšom Slovákovi“

Projekt RTVS Najväčší Slovák sa začal na Slovensku vysielať už v novembri 2018. Verejnosť následne mohla prostredníctvom SMS nominovať osobnosti z histórie či súčasnosti, o ktorých si myslela, že boli alebo sú velikánmi svojej doby. Počas trvania súťaže RTVS predstavila najprv stovku osobností, z ktorých verejnosť vybrala finálovú desiatku. Na záver z priameho prenosu galavečera RTVS vyhlásila dňa 1. mája 2019 konečné výsledky. Víťazom sa oficiálne stal Milan Rastislav Štefánik. Diváci mu poslali počas trvania súťaže viac ako 49 tisíc SMS hlasov. Odsúdení v oddelení výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov takisto priebežne sledovali túto súťaž, aj keď sa nemohli zúčastniť priameho hlasovania. Súťaž vyvolala u odsúdených značný ohlas a záujem o históriu Slovenska, a preto sme sa rozhodli pri príležitosti 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika a spomínaného víťazstva v celoslovenskej súťaži Najväčší Slovák zrealizovať populárno-náučným štýlom prednášku s následnou besedou. Pozvaným hosťom bol historik Mgr. J. Vrábel, ktorý pre odsúdených už nie je žiadnou neznámou a jeho realizované aktivity majú u odsúdených pozitívny ohlas.