Udelenie plakiet v ústave Košice

Pri príležitosti 50. výročia samostatného slovenského väzenstva odovzdal vo štvrtok 9. mája 2019 generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže gen. Ing. Milan Ivan príslušníkom z Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Košice jubilejné plakety zboru a odmenu za reprezentáciu zboru. V krátkom príhovore ocenil zásluhy odmenených príslušníkov, ktorí sa osobitným spôsobom podieľajú na zabezpečovaní úloh zboru v rámci jeho pôsobnosti.