Oslavy 90. výročia zriadenia Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok

Pri príležitosti 90. výročia zriadenia Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok sa dňa 23. septembra 2022 v spoločenských priestoroch Hotela Kultúra uskutočnilo slávnostné zhromaždenie.


Slávnostné zhromaždenie otvoril zástupca riaditeľa pre služobné veci pplk. PaedDr. Marián Víťaz a privítal generálneho riaditeľa zboru plk. Mgr. Róberta Mudrončeka, príslušníkov zboru, zamestnancov ústavu a pozvaných hostí. Na úvod sa prihovoril riaditeľ ústavu plk. Mgr. Ľubomír Bačkor a prítomným priblížil vývoj ústavu od jeho bohatej histórie až po súčasnosť.


V duchu pripravovaných zmien a perspektív slovenského väzenstva pokračoval program príhovorom generálneho riaditeľa zboru, ktorý na záver svojho vystúpenia poďakoval všetkým príslušníkom a zamestnancom ústavu za vykonanú prácu. Toto významné výročie bolo taktiež príležitosťou na ocenenie tých, ktorí sa svojou prácou a činnosťou podieľali na budovaní ústavu. Pri tejto príležitosti bolo odovzdaných 63 ocenení. Súčasťou slávnostného zhromaždenia bol aj hodnotný kultúrny program pozvaných účinkujúcich.


Poďakovanie však patrí nielen oceneným, ale aj všetkým ostatným príslušníkom, zamestnancom ústavu a výsluhovým dôchodcom, ktorí si nepretržite plnili a plnia svoje služobné a pracovné povinnosti a podieľajú sa na budovaní dobrého mena Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok a slovenského väzenstva.

Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019