Ocenenie príslušníkov a zamestnancov ústavu Prešov

Kvalitné plnenie úloh a dlhodobé dosahovanie veľmi dobrých výsledkov vo výkone služby a výkone prác vo verejnom záujme, a taktiež dlhoročná príkladná služba boli spoločným menovateľom ocenení, ktoré odovzdal riaditeľ ústavu pplk. Mgr. Norbert Kundrák pri príležitosti osláv Dňa Zboru väzenskej a justičnej stráže a 50. výročia samostatného slovenského väzenstva. Jubilejnú plaketu si prevzalo spolu 19 ocenených príslušníkov a zamestnancov zboru.

Riaditeľ ústavu vo svojom príhovore poďakoval oceneným za zodpovedný prístup k plneniu služobných a pracovných povinností.

Za zásluhy o dlhodobé vzájomné rozvíjanie vzťahov a príkladnú spoluprácu medzi ústavom Prešov a Krajským riaditeľstvom Policajného zboru Prešov pri zabezpečovaní účelu výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody si Jubilejnú plaketu prevzal aj riaditeľ odboru poriadkovej polície KR PZ Prešov pplk. Mgr. Štefan Leščák.

Riaditeľ ústavu vysoko ocenil ústretový a operatívny prístup pplk. Mgr. Štefana Leščáka a vedenia KR PZ Prešov pri riešení každodennej služobnej agendy či mimoriadnych udalostí.

Oslavy pokračovali tradične v popoludňajších hodinách príjemným športovým programom v areáli Bowlingu pri trati, ktorého sa zúčastnilo takmer 100 príslušníkov a zamestnancov ústavu.

Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019