Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

Pri zaobchádzaní s odsúdenými a plnení úloh spojených s programom zaobchádzania zbor spolupracuje so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, právnickými osobami, fyzickými osobami, záujmovými združeniami občanov, cirkvami, náboženskými spoločnosťami, nadáciami a charitatívnymi organizáciami, ktoré pôsobia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi; podmienkou je súhlas riaditeľa ústavu a v určených prípadoch aj predloženie projektu.

Spolupracujúce organizácie sa môžu podieľať najmä na

 • riešení sociálnych problémov odsúdeného pri vytváraní priaznivých podmienok po prepustení z výkonu trestu,
 • organizovaní, zabezpečovaní a uskutočňovaní kultúrno-osvetových činností a vzdelávaní,
 • materiálno-technickom vybavení priestorov na vzdelávanie, pre športovú a záujmovú činnosť,
 • podpore a pomoci pri uplatňovaní nových metód a spôsobov resocializácie, uskutočňovaní odborných seminárov a špecializovanej prípravy personálu na zaobchádzanie s odsúdenými.

V prípade záujmu o spoluprácu sa môže organizácia obrátiť sa konkrétny ústav v zozname organizačných zložiek Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Logo ZVJS

Prison and Court Guard Service

About

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica - Kraľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • General Directorate

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra-Chrenová

 • Nitra Institute

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Prison and Court Guard Service © 2019