Skip to content
Official website of the

Hlasovanie -  voľby prezidenta Slovenskej republiku v roku 2024  

Bratislava, 08. apríl 2024 – V druhom kole volieb prezidenta Slovenskej republiku v roku 2024 bola volebná účasť nižšia. Voliť mohla väznená osoba s hlasovacím preukazom alebo bez hlasovacieho preukazu, ak sa miesto výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody nachádzalo v územnom obvode volebného okrsku miesta trvalého pobytu. Dňa 06. apríla 2024 sa v slovenských ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody nachádzalo celkom 1 375 obvinených a 8 367 odsúdených (spolu 9 742 osôb). Z celkového počtu väznených osôb o hlasovanie prejavilo záujem 1 898 s hlasovacím právom.

 

Prehľad o uplatnení volebného práva obvinenými a odsúdenými v II. kole vo voľbách prezidenta v roku 2024

V deň konania volieb dňa 6. apríla 2024 sa v ústavoch na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody nachádzalo celkom 1 375 obvinených a 8 367 odsúdených (spolu 9 742 osôb), pričom právo voliť malo 1 212 obvinených a 8 007 odsúdených, spolu teda 9 219 osôb. Volebné právo využilo 237 obvinených a 1 661 odsúdených, čo z celkového počtu 9 219 oprávnených voličov predstavovalo 20,6% volebnú účasť. Najvyššia volebná účasť bola v Sučanoch (33,3%) a najnižšia v Košiciach (12,5%) a v Banskej Bystrici – Kráľovej (13,1%).

Prehľad o uplatnení volebného práva obvinenými a odsúdenými v  I. kole vo voľbách prezidenta v roku 2024

V deň konania volieb dňa 23. marca 2024 sa v ústavoch na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody nachádzalo celkom 1 377 obvinených a 8 395 odsúdených (spolu 9 772 osôb), pričom právo voliť malo 1 210 obvinených a 8 041 odsúdených, spolu teda 9 251 osôb. Volebné právo využilo 252 obvinených a 1 696 odsúdených, čo z celkového počtu 9 251 oprávnených voličov predstavovalo 21,1% volebnú účasť. Najvyššia volebná účasť bola v Sučanoch (33,3%) a najnižšia v Košiciach (13,1%).

Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps