Skip to content
Official website of the

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Názov

Popis

 • Zoznam čísiel účtov osobitných prostriedkov a korešpondenčných adries ústavov
  Ako môžem zaslať osobe vo výkone väzby alebo výkone trestu finančné prostriedky?
 • Etický kódex príslušníka a zamestnanca zboru
  Etický kódex príslušníka a zamestnanca zboru
 • Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
 • Žiadosť o vykonanie zrážok z čistej pracovnej odmeny na úhradu výživného nezaopatrených detí
 • Inštrukcia č. 23_2021 MS SR o vnútornom systéme vybavovania oznámení zamestnancov rezortu justície týkajúcich sa oznamovania kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti
 • Profilácia ústavov k 02.01.2023
  Zjednodušená profilácia ústavov
 • Prehľad všetkých účinných interných predpisov k 01. 02. 2024
 • Prijímanie peňažných prostriedkov
  Ako môžem zaslať osobe vo výkone väzby alebo výkone trestu finančné prostriedky?
 • Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
  Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
  Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
  Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps