Skip to content
Official website of the

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Ružomberok

Characteristics of the facility

V roku 1932 bol odovzdaný do užívania celý justičný komplex, ktorého súčasťou bola aj terajšia budova väznice. Bola určená pre samoväzbu a časť ciel sa vyčlenila aj na spoločný výkon trestu odňatia slobody. Väznica plnila svoje poslanie až do roku 1955, kedy bola zrušená. V roku 1968 sa rozhodlo v pôvodných objektoch väznice zriadiť ústav. Tento zámer sa zrealizoval v apríli 1972. Až do dokončenia ústavu v Martine tu boli umiestnení mladiství z prešovského ústavu. Od roku 1976 až do roku 1990 si v ústave odpykávali trest odňatia slobody odsúdení zaradení do všetkých nápravnovýchovných skupín. V júni 2003 sa ústav znovu reprofiloval z výkonu trestu na výkon väzby. Trojposchodová budova sa za krátky čas prebudovala na cely pre 306 obvinených, 50 odsúdených v tzv. úschove a 35 odsúdených na zabezpečenie prevádzky ústavu. Ďalšou reprofiláciou ústavu v roku 2007 došlo ku zmene typu ústavu na kombinovaný ústav. Posledná zmena v štruktúre ústavu nastala v roku 2010, kedy k 31. januáru 2010 bol v ústave zrušený výkon väzby a ústav bol reprofilovaný na ústav na výkon trestu odňatia slobody.

Riaditeľ ústavu

Director photo

plk. Mgr. Ľubomír Bačkor

Študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V Zbore väzenskej a justičnej stráže pracuje od roku 1999. Pôsobil vo viacerých funkciách v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok. Riaditeľom Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok je od roku 2020.

Information for the public

Informácie pre verejnosť sú poskytované v pracovných dňoch od 08.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Mail address

Icon

Dončova 6, priečinok 62, 034 01 Ružomberok

Úradné hodiny podateľne

v pracovných dňoch od 7.00 h do 15.00 h

Location in the Slovak Republic

Marker
Pigeon | © OpenStreetMap contributors

Photos from facility

Gallery image
Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps