Skip to content
Official website of the

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Nitra

Characteristics of the facility

Ústav je umiestnený v budove pôvodnej väznice zo začiatku 20. storočia, ktorá ukončila svoju činnosť v roku 1960. Po rozsiahlej rekonštrukcii začala slúžiť svojmu účelu v roku 1973 a o šesť rokov neskôr bola dokončená aj nová administratívna budova. Ústav na výkon väzby má kapacitu 231 osôb a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 184 mužov a žien zaradených do minimálneho stupňa stráženia. V roku 1979 bola pri ústave zriadená odborná škola zameraná na vzdelávanie príslušníkov v nástupných a špecializovaných kurzoch, príslušníci v nej získavali aj úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou. V roku 2004 sa pretransformovala na Inštitút vzdelávania ZVJS. V miestnej časti Nitra-Chrenová z vtedajšej pobočky ústavu Nitra vznikol roku 1992 nový ústav na výkon trestu žien v minimálnom až maximálnom stupni stráženia vrátane mladistvých odsúdených a ústav je vari najmodernejším väzenským zariadením na Slovensku. Jeho výstavba bola dokončená v roku 1999, keď bola do užívania odovzdaná aj administratívna budova.

Riaditeľ ústavu

Director photo

plk. Mgr. Milan Rus

Študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V Zbore väzenskej a justičnej stráže pracuje od roku 1997. Počas svojej kariéry pôsobil v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov, v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Bratislava a v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra. Riaditeľom Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Nitra je od roku 2013.

Information for the public

Mail address

Icon

Cintorínska 3, priečinok 25/D, 950 50 Nitra 1

Úradné hodiny podateľne

v pracovných dňoch od 7.00 h do 15.00 h

Location in the Slovak Republic

Marker
Pigeon | © OpenStreetMap contributors

Photos from facility

Gallery image
Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps