Skip to content
Official website of the

Ústredný sklad zboru

Liptovská Štiavnica

Characteristics of the facility

Ústredný sklad zboru je účelové zariadenie, ktoré je organizačnou súčasťou Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok. Ústredný sklad je vo vymedzenom rozsahu metodicky usmerňovaný a kontrolovaný odborom logistiky Generálneho riaditeľstva zboru. Sídlom ústredného skladu je Liptovská Štiavnica. Ústredný sklad plní úlohy súvisiace s kompletným zabezpečením poskytovania služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov zboru, určených výstrojných súčastí a ubytovacieho materiálu pre obvinených a odsúdených. Pri plnení týchto úloh ústredný sklad zabezpečuje prijímanie, skladovanie, výdaj a rozvoz predmetných naturálnych náležitostí zboru a vedie s tým spojenú evidenciu skladových zásob v správe Generálneho riaditeľstva zboru. Naturálne náležitosti sú centrálne obstarávané odborom logistiky na základe predložených požiadaviek z jednotlivých ústavov zboru. Ústredný sklad realizuje aj ďalšie logistické činnosti v nadväznosti na plnenie úloh zboru, vyplývajúce z jeho pôsobnosti podľa zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.

Vedúci zariadenia

mjr. Mgr. Marián Pagáčik

Štúdium ukončil na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. V Zbore väzenskej a justičnej stráže pracuje od roku 1998. Pôsobil vo viacerých funkciách v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany a v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok. Od roku 2018 je vedúcim účelového zariadenia Ústredný sklad Zboru väzenskej a justičnej stráže Liptovská Štiavnica.

Information for the public

Mail address

Icon

Ústredný sklad Zboru väzenskej a justičnej stráže, Liptovská Štiavnica 1, priečinok 62, 034 01 Ružomberok

Location in the Slovak Republic

Marker
Pigeon | © OpenStreetMap contributors

Photos from facility

Gallery image
Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps