Skip to content
Official website of the

Vedenie zboru

Generálne riaditeľstvo

Characteristics of the facility

Činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže riadi, organizuje, metodicky usmerňuje a kontroluje Generálne riaditeľstvo ZVJS. Vedie ho generálny riaditeľ, ktorý priamo riadi odbor kontroly a organizačno-právnych činností, odbor personálnych a sociálnych činností, odbor preventívno-bezpečnostnej služby, vikára a úrad ekumenickej pastoračnej služby. Priamym nadriadeným generálneho riaditeľa je minister spravodlivosti.

Generálnemu riaditeľovi priamo zodpovedajú dvaja námestníci generálneho riaditeľa a manažér riadenia projektov a informačných technológií. Námestník generálneho riaditeľa pre služobné veci riadi odbor ochrany, odbor výkonu väzby a výkonu trestu a odbor zdravotnej starostlivosti. Námestník generálneho riaditeľa pre ekonomické veci riadi odbor ekonomiky, odbor logistiky, odbor verejného obstarávania a odbor zamestnávania, výroby a odbytu. Manažér riadenia projektov a informačných technológií riadi odbor projektov a stratégií a odbor prevádzky bezpečnostných a informačných systémov.

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí osem kombinovaných ústavov na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody: v Banskej Bystrici, Bratislave, Ilave, Leopoldove, Nitre, Košiciach, Prešove (s pobočkou v Sabinove) a Žiline a deväť ústavov špecializujúcich sa len na výkon trestu odňatia slobody: v Banskej Bystrici-Kráľovej, Dubnici nad Váhom, Hrnčiarovciach nad Parnou, Košiciach-Šaci, Ružomberku, Želiezovciach, Nitre-Chrenovej (pre ženy), Levoči (pre ženy) a Sučanoch (pre mladistvých a ženy). Tieto zariadenia dopĺňa nemocnica pre obvinených a odsúdených v Trenčíne a sedem otvorených oddelení, ktoré sú organizačnou súčasťou jednotlivých ústavov. 

Generálny riaditeľ

Director photo

plk. Mgr. JUDr. Ing. Ľubomír Klištinec

Vyštudoval Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, APZ v Bratislave, Fakultu práva Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Fakultu práva v Sládkovičove. Do Zboru väzenskej a justičnej stráže bol prijatý v roku 1998. Pôsobil vo viacerých funkciách v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou, Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra, ako aj na Generálnom riaditeľstve zboru. V roku 2022 sa stal riaditeľom Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Leopoldov. Od 16. mája 2024 je generálnym riaditeľom zboru.

Information for the public

Mail address

Icon

Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava 1

Úradné hodiny podateľne

v pracovných dňoch od 7.00 h do 15.00 h

Location in the Slovak Republic

Marker
Pigeon | © OpenStreetMap contributors

Kontakty

Námestník GR pre služobné veci

plk. PhDr. Adrián BALÁŽ, MBA

Námestník GR pre ekonomické veci

plk. Ing. Jozef LANČARIČ

Manažér riadenia projektov a informačných technológií

Ing. Blažej Zaujec

Riaditeľ odboru personálnych a sociálnych činností

plk. doc. JUDr. Jozef VALUCH, PhD.

Riaditeľ odboru kontroly a organizačno-právnych činností

pplk. Mgr. Marek ROM

Riaditeľ odboru ochrany

plk. Mgr. Juraj MICHAL

Riaditeľ odboru výkonu väzby a výkonu trestu

plk. Mgr. Róbert BECÍK

Riaditeľ odboru zdravotnej starostlivosti

plk. MUDr. Radoslav LIŠČÁK, MPH

Riaditeľ odboru logistiky

plk. Ing. Martin KRIŽAN

Riaditeľka odboru ekonomiky

plk. Ing. Zuzana BLAHOVÁ

Riaditeľ odboru prevádzky bezpečnostných a informačných systémov

mjr. Ing. Csaba Tárczy

Riaditeľ odboru preventívno-bezpečnostnej služby

pplk. JUDr. Ivan Hrčka

Riaditeľ odboru zamestnávania, výroby a odbytu

plk. Ing. Michal ČÁPKA

Riaditeľ odboru verejného obstarávania

plk. Ing. Zsolt SZABÓ

Riaditeľ odboru projektov a stratégií

mjr. Ing. František PETRÁŠ

Riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby

pplk. Mgr. Ján ŠEFČÍK

Biskupský vikár Vikariátu ZVJS

pplk. Mgr. Peter NIŽNÍK

Photos from facility

Gallery image
Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps