Vystúpenie Mrežovanky

Dňa 25. decembra 2018 sa počas vianočného obdobia už tradične v priestoroch viacúčelovej miestnosti ÚVTOS a ÚVV Ilava predstavili členovia ústavnej kapely Mrežovanka, ktorí si pripravili pre odsúdených repertoár rómskych, ľudových, ale hlavne vianočných piesní.
Vianočné vystúpenie ukončili protagonisti zo skupiny tradičnou piesňou Tichá noc, ktorá nesie v sebe vianočné posolstvo. Vydarené podujatie si užili nielen zúčastnení a odsúdení, ale aj samotní účinkujúci z kapely. Taktiež hovorí tiež o tom, že Vianoce sa dajú zmysluplne tráviť aj za múrmi väznice.