Späť

Aktuality

04.03.2019
Dňa 27. februára 2019 sa v ÚVTOS Dubnica nad Váhom uskutočnila beseda s cestovateľom Marekom Slobodníkom, ktorý spoločne s priateľmi z Čiech a Poľska precestovali na Trabantoch a motorkách takmer celý svet. Na besede s odsúdenými pútavou formou porozprával o...Viac...
04.03.2019
V dňoch 25. februára až 1. marca 2019 sa v ústave Ilava konal výcvik príslušníkov poriadkovej jednotky zboru pod vedením inštruktorov odboru ochrany Generálneho riaditeľstva zboru a koordinátora sebaobrany. Výcvik bol zameraný na povelové techniky pri práci s...Viac...
28.02.2019
Dňa 26. februára 2019 v odpoludňajších hodinách navštívil oddelenie výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov hosť zo zahraničia - človek s veľkou charizmou Goran Čurkovič. Narodil...Viac...
28.02.2019
Príležitosť nahliadnuť do zákulisia historickej vedy mali v pondelok 25. februára 2019 odsúdení z Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Košice. Beseda s vedcom a pedagógom z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity P. J...Viac...