Späť

Aktuality

20.07.2017
Dňa 19. júla 2017 sa v priestoroch Centra výcviku Lešť uskutočnil spoločný výcvik príslušníkov zásahovej skupiny Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica a príslušníkov Pohotovostného policajného útvaru Krajského...Viac...
17.07.2017
Dňa 17. júla 2017 sa v Oddelení výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov v dopoludňajších hodinách uskutočnila prednáška vedúceho úseku služieb pre občana Mgr. Stanislava Palenčára...Viac...
14.07.2017
V dňoch 12. a 13. júla 2017 sa inštruktážno-metodické zamestnanie psovodov zo spádovej oblasti so zameraním na špeciálnu kynológiu uskutočnilo v neobvyklých priestoroch. Príslušníci odboru ochrany Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže v...Viac...
13.07.2017
V Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach sa dňa 8. júla 2017 už po piaty raz konala Olympiáda pre odsúdených. Odsúdení súťažili v siedmich disciplínach o vecné ceny. Prvá kategória súťažných disciplín, viac zameraná na vytrvalosť, obsahovala...Viac...