Návšteva ministra spravodlivosti v ústave

Dňa 8. februára 2019 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová uskutočnila návšteva ministra spravodlivosti Slovenskej republiky Gábora Gála v sprievode generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže gen. Ing. Milana Ivana.
Riaditeľ ústavu plk. Mgr. Rastislav Kostoláni ministrovi spravodlivosti počas prehliadky predstavil priestory ústavu. Minister spravodlivosti sa počas svojej návštevy zaujímal o výkon služby a činnosti príslušníkov zboru, ako aj o zamestnávanie odsúdených mužov umiestnených v ústave. Počas prehliadky osobne pozdravil príslušníkov zboru, zamestnancov ústavu a odsúdených.
Po prehliadke ústavu nasledovalo krátke pracovné rokovanie za účasti zástupcu riaditeľa ústavu pre služobné veci mjr. Mgr. Miroslava Dohnana a zástupcu riaditeľa ústavu pre ekonomické veci pplk. Ing. Mariána Šurjanského.