Návšteva kolegov z českej väzenskej služby

S cieľom poskytnúť detailnejšie informácie o výsledkoch uskutočnených a pripravovaných pilotných (rozvojových) projektov na úseku zaobchádzania s väznenými osobami v podmienkach Slovenskej republiky sme v dňoch 8. a 9. januára 2019 na pôde Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže privítali delegáciu Väzenskej služby Českej republiky pod vedením plk. PhDr. Pavla Horáka, riaditeľa odboru výkonu väzby a trestu Generálneho riaditeľstva väzenskej služby ČR. Generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže gen. Ing. Milan Ivan pri privítaní hostí zdôraznil význam vzájomného zdieľania dobrej praxe medzi našimi väzenskými službami, ktoré sú si blízke nielen hranicami, ale hlavne spoločnou históriou a priateľskými vzťahmi. Účastníci pracovného stretnutia následne diskutovali najmä o možnostiach, limitoch a spôsobe zabezpečenia elektronického systému monitorovania osôb, elektronických služieb pre väznené osoby či používaní kamier na uniformách osôb zabezpečujúcich výkon súdom nariadených obmedzení osobnej slobody.