Kurz streleckých inštruktorov

V dňoch 8. až 12. apríla 2019  organizoval odbor ochrany Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže v spolupráci s Inštitútom vzdelávania zboru Odborný kurz školiteľov streleckej prípravy. Odborný kurz sa uskutočnil v priestoroch strelnice ÚVTOS a ÚVV Leopoldov, kde bolo účastníkom poskytnuté výborné zázemie pre jeho realizáciu. Zameraním kurzu bolo praktické, ale aj teoretické zvládnutie mierenej aj opakovanej streľby z pridelenej krátkej zbrane, ako aj z brokovnice Mossberg 500. Ďalšia časť kurzu bola zameraná na zvládnutie metodiky a odborných prednášok streleckej prípravy. Odborný kurz úspešne zavŕšili všetci frekventanti  testom z mierenej streľby na rôznu vzdialenosť a testom z teórie streleckej prípravy a platných predpisov.