Interné predpisy Zboru väzenskej a justičnej stráže

Prehľad vybraných účinných  interných predpisov k 02.11.2018

 

 

 

Rozkazy ministra spravodlivosti Slovenskej republiky

 RMS

  18

 2013

o kúpeľnej starostlivosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže

 

 

 

Rozkazy generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže

 RGR

 21

 2006

 o zriadení otvoreného oddelenia Sabová

 RGR

 22

 2006

 o zriadení otvoreného oddelenia v Kováčovej

 RGR

 23

 2006

 o zriadení otvoreného oddelenia v Omšení

 RGR

 24

 2006

 o zriadení otvoreného oddelenia v Opatovciach

 RGR

 25

 2006

 o zriadení otvoreného oddelenia v Prešove

 RGR

 28

 2007

 o zdravotnej starostlivosti o príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a zamestnancov Zboru väzenskej a justičnej stráže

 RGR

  6

 2008

 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti obvineným a odsúdeným 

Príloha 1

 RGR

 36

 2008

 o zriadení otvoreného oddelenia v Bratislave

 RGR

 41

 2008

 o zriadení oddielu s bezpečnostným režimom v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou

 RGR

 42

 2008

 o zriadení oddielu s bezpečnostným režimom v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach

 RGR

 43

 2008

 o zriadení oddielu s bezpečnostným režimom v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch

 RGR

 44

 2008

 o zriadení oddielu s bezpečnostným režimom v Oddelení výkonu trestu Ústavu na výkon väzby v Prešove s miestom výkonu služby v Sabinove

 RGR

 45

 2008

 o zriadení oddielu s bezpečnostným režimom v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon  trestu odňatia slobody v Ružomberku

 RGR

 46

 2008

 o zriadení oddielu s bezpečnostným režimom v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby v Leopoldove

 RGR

 47

 2008

 o zriadení oddielu s bezpečnostným režimom v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Nitre - Chrenovej

 RGR

 50

 2008

 ,ktorým sa mení RGR č. 36/2008 o zriadení otvoreného oddelenia v Bratislave

 RGR

 66

 2015

 O sociálnej práci vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody v znení RGR č.22/2016

 RGR

 4

 2009

 o postavení a činnosti knižníc v Zbore väzenskej a justičnej stráže

 RGR

 7

 2009

 o vzdelávaní a organizovaní záujmových aktivít a aktivít vo voľnom čase obvinených a odsúdených

 RGR

 28

 2015

 o zamestnávaní obvinených a odsúdených

Príloha 1Príloha 2

 RGR

 50

 2015

 o psychologickej činnosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže

Príloha 1

 

 

 

Inštrukcie, pokyny a smernice Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže

 ZIPS GR

 20

 2009

 Vzorové organizačné usporiadanie oddelenia výkonu väzby, výkonu väzby a výkonu trestu, výkonu trestu a otvoreného oddelenia – pokyn

 ZIPS GR

 14

 2010

 Udeľovanie mimoriadneho voľna na opustenie ústavu, opustenia ústavu a vychádzky mimo ústavu podľa zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - p o k y n

 ZIPS GR

 15

 2011

 Oznámenie rozhodnutia o uložení disciplinárneho trestu obvinenému alebo odsúdenému a oznámenie rozhodnutia o sťažnosti proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu obvinenému alebo odsúdenému - inštrukcia