Hudobný advent v ústave Želiezovce

Adventný čas v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce sa niesol predovšetkým v znamení hudby. Adventný čas bol pre odsúdených spestrený dvomi koncertmi, vďaka ktorým mohli precítiť nadchádzajúce obdobie sviatkov pokoja a mieru. Tretiu adventnú nedeľu spríjemnila odsúdeným kresťanská hudobná skupina z Maďarska, ktorej vystúpenie organizačne zabezpečovala misijno-evanjelizačná skupina Reformovanej katolíckej cirkvi na Slovensku. Na koncerte odzneli rôzne vianočné koledy, ako aj mnohé liturgické piesne.
Štedrý deň sa niesol v znamení vystúpenia odsúdených zaradených v hudobnom krúžku ústavu. Počas ich vystúpenia odzneli koledy a vianočné piesne, no na svoje si prišli aj fanúšikovia ľudovej a rómskej hudby.
Oba koncerty sa v ústave realizovali na základe niekoľkoročnej tradície a pozitívnych skúseností z predchádzajúcich rokov. Aj v uplynulom adventnom období zaznamenali u odsúdených úspech a prispeli k navodeniu sviatočnej atmosféry a spríjemnenie adventného obdobia v prostredí výkonu trestu.