Divadelné predstavenie odsúdených žien

V tomto fašiangovom období odsúdené ženy zaradené do dramatického záujmového krúžku v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany pod vedením pedagógov predviedli divadelné predstavenie s názvom DEDINSKÝ KRUTÁŇ. Predstavenie sa odohralo v kinosále ústavu „na doskách, ktoré znamenajú svet“.
Po veľkom úspechu divadelnej premiéry pre odsúdené ženy na Silvestra 2018 dostali priestor zahrať tiež pre mladistvých odsúdených, ako aj pre vedenie ústavu v zastúpení pani zástupkyne riaditeľa ústavu pre služobné veci, vedúceho výkonu trestu a ďalších príslušníkov a zamestnancov ústavu.
Divadelná hra mala aj edukatívny charakter, keďže sa hlavné hrdinky snažili divákom priblížiť život ľudí na dedine, aké boli pred sto rokmi zvyky, a rovnako aj, aké pomery vládli v tom čase na dedine.
Dej sa odohrával v troch dejstvách. Hlavný predstaviteľ dedinský boháč, za vidinou bohatstva, chcel zničiť lásku dvoch mladých ľudí. Divadelná hra bola plná humoru a vtipných zápletiek. Ako to už v niektorých divadelných hrách býva, nakoniec aj tak dobro zvíťazí nad zlom a láska nad vidinou bohatstva a peňazí...
Divadelné predstavenie malo veľký úspech, herečky – odsúdené ženy, boli ocenené búrlivým potleskom a všetci zúčastnení sa tešia na ďalšie predstavenia odsúdených žien.