Ako prežívali Vianoce odsúdení v Sabinove

K Vianociam patrí neodmysliteľná vôňa ihličia, domácich medovníkov, vianočné darčeky, rodina pokope a dobrá nálada. Vo výkone trestu odňatia slobody však toto všetko chýba – hlavne rodina a blízki. Práve v tomto období si odsúdení najviac uvedomujú, o čo všetko prišli a intenzívnejšie prežívajú odlúčenie od blízkych. Zorganizovaním podujatí rôzneho druhu sme sa snažili v oddelení výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov celé toto obdobie odsúdeným spríjemniť. Príprava na Vianoce začala výrobou adventného venca odsúdenými a následne jeho slávnostným posvätením a postupným zapálením počas jednotlivých adventných nedieľ. Usporiadaním adventného koncertu gospelovej kapely Joel worship band pod vedením Slavomíra Palfiho, ktorý sa konal dňa 17. decembra 2018, si odsúdení mohli spoločne s hudobníkmi zaspievať tradičné vianočné koledy a vypočuť si aj pár povzbudivých slov. Vianočné obrady počas sviatkov boli zabezpečené ústavným kaplánom. Počas nasledujúcich dní sa odsúdení mohli zúčastniť rôznych kvízov, súťaží, výroby papierového betlehemu a pod. Nemenej zaujímavou aktivitou bolo stretnutie s odsúdenými, kde sme v spolupráci s ústavnou psychologičkou prepojili spomínanie na vianočné tradície a zvyky formou ukážok z filmu Vianočné oblátky s osobnými spomienkami odsúdených a rozhovorom na tému Ako zvládať Vianoce vo výkone trestu odňatia slobody. Dúfame, že vianočné posolstvo vnieslo do každodenného života odsúdených nielen typickú atmosféru spojenú s týmito sviatkami, ale aj chvíle na zamyslenie.