Zmluvy platné a účinné po 9.7.2010


Vyhľadať:     Triediť podľa:    

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVV- 160/32-2011 Zmluva o nájme služobného bytu MS SR ÚVV Bratislava 1.8.2011 31.12.2012 dodávateľ sa nezverejňuje podľa §5a ods.2 zák.č. 546/2010 Z.z a §9 zak.č.211/2000 Z.z.