Zmluvy platné a účinné po 9.7.2010


Vyhľadať:     Triediť podľa:    

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVTOS 12-16-11-2011 Prenájom priestoru nápoj.automatu Zmluva o prenájme priestorov na prevádzkovanie VNA 120,00 MS SR ÚVTOS pre ml. v Sučanoch 2.3.2011 24.2.2016 Zmluva o prenájme priestorov úre prevádzkovanie VNA
Dohoda o vzájomnej spolupráci MS SR ÚVTOS a ÚVV Levoča 3.3.2011
ÚVTOS-1-1-1/34-2011 Zmluva o dielo MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 7.3.2011 31.12.2011
030/2011 Zmluva o prevode správy majetku štátu 370,00 MS SR ÚVV Žilina 7.3.2011
4-09/34-2011 Zmluva o dielo č. ÚVV 4-09/34-2011 uzatvorená podľa ustanovenia §631 a §643 Občianskeho zákonníka MS SR Autoškola Delňa 14.3.2011 31.12.2011
Kúpna zmluva 2/2011 Kúpna zmluva - vajíčka 0,07 ÚVVaÚVTOS v Košiciach 14.3.2011 14.3.2012
Kúpna zmluva 4/2011 kúpna zmluva- rýža guľatá ÚVV a ÚVTOS v Košiciach 14.3.2011 14.3.2012
58/11-2011 zmluva o užívaní majetku štátu MS SR ÚVVaÚVTOS Košice 14.3.2011 31.12.2014
3/2011 Kúpna zmluva ÚVV a ÚVTOS Košice 17.3.2011 17.3.2012
GR ZVJS-5-13/32-2011 Zmluva o prevode správy majetku štátu 611,00 GR ZVJS 18.3.2011
9/2011 Kúpna zmluva 1,84 MS SR ÚVV a ÚVTOS Košice 22.3.2011 22.3.2012
5/2011 Kúpna zmluva MS SR ÚVV a ÚVTOS Košice 24.3.2011 24.3.2012
6/2011 Kúpna zmluva 0,45 MS SR ÚVV a ÚVTOS Košice 24.3.2011 24.3.2012
7/2011 Kúpna zmluva MS SR ÚVV a ÚVTOS Košice 24.3.2011 24.3.2012
8/2011 Kúpna zmluva MS SR ÚVV a ÚVTOS Košice 24.3.2011 24.3.2012
ÚVTOS-54-7/11-2011 Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 028/2011 MS SR ÚVTOS Želiezovce 25.3.2011
ÚVV-47/32-2011 Dodatok č.3 k zmluve č.8/2008 z 2.5.2008 o zabezpečovaní stravovania príslušníkov Justičnej stráže pri OS v Brezne MS SR ÚVV Banská Bystrica 1.4.2011 30.4.2011
ÚVV-47/32-2011 Dodatok č. 3 k zmluve č. 8/2008 z 2.5.2008 o zabezpečení stravovania príslušníkov Justičnej stráže pri Okresnom súde v Brezne MS SR ÚVV Banská Bystrica 1.4.2011
2011-32-0014 Nájomna zmluva služobné byty (KE-Šaca) MS SR pracovník ZVJS 1.4.2011 31.12.2011
ÚVTOS-8-4/11-2011 Podniková kolektívna zmluva zamestnancov ZVJS v ÚVTOS Nitra-Chrenová na r. 2011 MS SR Odborová organizácia pri ÚVTOS Nitra-Chrenová 1.4.2011
ÚVTOS-14-7/14-2011 Dodatok č. 1 k Dohode o využití sociálneho fondu na rok 2011 MS SR Odborová organizácia pri ÚVTOS Nitra-Chrenová 1.4.2011
ÚVV-59/32-2011 Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní stravovania č.3/2008 MS SR ÚVV Banská Bystrica 1.4.2011
ÚVV-57/32-2011 Dodatok č.5 k zmluve o poskytovaní stravovania MS SR ÚVV Banská Bystrica 1.4.2011