Zmluvy platné a účinné po 9.7.2010


Vyhľadať:     Triediť podľa:    

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVV-15-24/11-2013 ÚVV v Nitre Dodatok k zmluva o dielo č.ÚVV-15-13/11-2013 MS SR Hessel Slovakia, s.r.o. 30.4.2013 30.6.2013
ÚVV-17-24/32-2013 ÚVV v Nitre Zmluva o prevode správy majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky MS SR ÚVTOS Želiezovce 29.5.2013 5.6.2013
ÚVV-15-32/11-2013 ÚVV v Nitre Zmluva o výpožičke MS SR Základná organizácia Odborového zväzu ZVJS pri ÚVV v Nitre 5.6.2013 15.6.2013
ÚVV-15-33/11-2013 ÚVV v Nitre Zmluva o dielo MS SR EPITAX s.r.o. 18.6.2013 31.12.2013
ÚVV-1-08/32-2012 ÚVV Žilina Zmluva o ubytovaní MS SR Kadaši Ján 6.1.2012
ÚVV-4-08/32-2012 ÚVV Žilina Zmluva o ubytovaní MS SR Šefranko Jaroslav 30.1.2012 3.2.2012
ÚVV-5-8/32-2012 ÚVV Žilina Zmluva o ubytovaní ZA MS SR Mgr. Korpáš Vladimír 9.2.2012 14.2.2012
ÚVV 1-04/32-2012 ÚVV Žilina Zmluva o prevode správy majetku 2 509,00 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 16.2.2012
ÚVV-1-04/32-2012 ÚVV Žilina Zmluva o bezodpatnom prevode správy majetku 2 509,00 MS SR ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 24.2.2012 24.2.2012
ÚVV-7-8/32-2012 ÚVV Žilina Zmluva o ubytovaní ZA MS SR Urban Pavol 3.3.2012 4.3.2012
ÚVV 2-04/32-2012 ÚVV Žilina o prevode správy majetku 389,00 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 12.3.2012
ÚVV 2-04/32-2012 ÚVV Žilina Zmluva o prevode správy majetku vo vlastníctve SR 389,00 MS SR ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 29.3.2012
ÚVV-14-08/32-2012 ÚVV Žilina Zmluva o výpožičke MS SR Ulbricht Vladimír 29.5.2012 29.5.2012
9-05/32-2012 ÚVV Žilina Zmluva o výpožičke MS SR Pavol Chovančík 2.8.2012 2.8.2012
ÚVV -01-17/32-2012 ÚVV Žilina Zmluva o výpožičke MS SR Tibor Zavadzan 14.9.2012 16.9.2012
3-04/32-2012 ÚVV Žilina o prevode správy majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky 2 046,41 MS SR ÚVTOS pre ml. Sučany 22.9.2012
ÚVTOS-12-57/11-2012 Suč ÚVV Žilina Zmluva o prevode správy majetku vo vlastníctve SR 2 046,00 MS SR ÚVTOS pre ml. v Sučanoch 26.9.2012 Zmluva o prevode správy majetku vo vlastníctve SR podľa par. 9 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
ÚVV-54-09/32-2012 ÚVV Žilina ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 211,50 MS SR DAVITAL s.r.o. 30.10.2012 30.9.2017
ÚVV-5-04/32-2012 ÚVV Žilina Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky MS SR ÚVV Bratislava 1.12.2012
ÚVV-5-10/22-2013 ÚVV Žilina Zmluva o prevode správy majektu vo vlastníctve Slovenskej republiky MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 21.2.2013
5-10/22-2013 ÚVV ŽILINA O prevode správy hnuteľného majetku štátu 16,00 MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 28.2.2013
ÚVV-6-8/32-2013 ÚVV Žilina ZMLUVA O UBYTOVANÍ MS SR mjr.Mgr. Marián Joppa 16.4.2013
ÚVV-02-12/32-2013 ÚVV Žilina Zmluva o výpožičke MS SR Pavol Chovančík 16.4.2013