Zmluvy platné a účinné po 9.7.2010


Vyhľadať:     Triediť podľa:    

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
GR ZVJS-182/40-2001 ZSE Energy Solutions, s. r. o. DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O PREVÁDZKOVANÍ ENERGETICKÉHO DIELA č. 6/2008 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 31.12.2016 31.12.2016
8/2013 ZSE Energy Solutions, s. r. o. DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 31.12.2016 31.12.2016
ÚVV a ÚVTOS-16-23/32-2016 ZSE Solutions, s.r.o. Dohoda o ukončení zmluvy 20,00 MS SR ÚVV a ÚVTOS Nitra 9.12.2016
ÚVTOS –11 – 59 / 31 – 2013 Zsolt Bajkai Dohoda o náhrade škody 612,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 18.12.2013 31.12.2013
ÚVTOS–11–21/31–2014 Zsolt Bajkai Dohoda o náhrade škody 309,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 31.1.2014 20.7.2014
ÚVV a ÚVTOS -15-10/21-SB-2013 ZŠ 17. novembra 31, Sabinov zmluva o výpožičke MS SR ÚVV a ÚVTOS Prešov 16.10.2013 30.6.2014
ÚVV a ÚVTOS-15-32/21-SB-2014 ZŠ 17. novembra 31, Sabinov Dohoda o spolupráci pri vzdelávaní odsúdených MS SR ÚVV a ÚVTOS Prešov 25.8.2014 30.6.2015
ÚVV a ÚVTOS–15–37/21-SB-2014 ZŠ 17. novembra 31, Sabinov Zmluva o výpožičke ÚVV a ÚVTOS–15–37/21-SB-2014 MS SR ÚVV a ÚVTOS Prešov 27.9.2014 30.6.2015
ÚVV a ÚVTOS-15-28/21-SB-2016 ZŠ 17. novembra 31, Sabinov Dohoda o spolupráci v oblasti vzdelávania odsúdených ÚVV a ÚVTOS Prešov 30.9.2016 30.6.2017
ÚVV a ÚVTOS-15-30/21-SB-2016 ZŠ 17. novembra 31, Sabinov zmluva o výpožičke MS SR ÚVV a ÚVTOS Prešov 1.10.2016 30.6.2017
ÚVV a ÚVTOS – 15-28/21-SB - 2015 ZŠ 17.novembra 31 Sabinov Dohoda o spolupráci v oblasti vzdelávania odsúdených MS SR ÚVV a ÚVTOS Prešov 1.9.2015 30.6.2016
ÚVTOS-44-3/21-2013 Sučany ZŠ A.Stodolu 60, Martin Darovacia zmluva 630,00 MS SR ÚVTOS pre ml. v Sučanoch 4.7.2013
N ZVJS-59/11-2011 ZŠ Na dolinách TN Dohoda medzi ZŠ Na dolinách TN a N ZVJS MS SR 10.10.2011
ZŠ Šmeralová Nájomná zmluva MS SR ÚVV Prešov 7.9.2010 3.6.2011
ÚVV a ÚVTOS-17-1/11-2013 ZŠ Šmeralová Nájomná zmluva 56,00 MS SR ÚVV a ÚVTOS Prešov 5.3.2013 24.5.2013
ÚVV a ÚVTOS-9/22-2014 ZŠ Šmeralová Nájomná zmluva 63,00 ministerstvo spravodlivosti ÚVV a ÚVTOS Prešov 17.1.2014 9.9.2014
ÚVV a ÚVTOS-8-2/22-2015 ZŠ Šmeralová Nájomná zmluva MS SR ÚVV a ÚVTOS Prešov 5.2.2015 29.5.2015
ÚVV a ÚVTOS-48/26-2017 ZŠ Šmeralová Nájomná zmluva uzavretá podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 84,00 MS SR ÚVV a ÚVTOS Prešov 16.3.2017 31.5.2017
ÚVTOS –1-39/1-2015 ZTS Elektronika, sro, Nová Dubnica Kúpna zmluva 1 522,00 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 15.4.2015
Zuzana Jánošíková Kúpna zmluva 350,00 MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 13.12.2010 13.12.2010
GR ZVJS-31/5114100018/2015 Zuzana Lehocká Dohoda o splátkach 164,00 MS SR GR ZVJS 18.5.2015
GR ZVJS-31/4615100290/2016 Zuzana Lokšová Dohoda o splátkach 250,00 MS SR GR ZVJS 21.4.2016
ÚVV-9-82/11-2012 Zuzana Szalayová Darovacia zmluva MS SR ÚVV Bratislava 9.10.2012