Zmluvy platné a účinné po 9.7.2010


Vyhľadať:     Triediť podľa:    

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Dodatok č. 1 k ÚVV-9-71/11-2012 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave Dodatok č. 1 k ÚVV-9-71/11-2012 Zmluva o nájme služobného bytu ministerstvo spravodlivosti nájomca služobného bytu 1.1.2014 31.12.2015
ÚVVaÚVTOS-7-15/34-2013 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave Zmluva o vykonávaní pomocných prác ministerstvo spravodlivosti Krajský súd Bratislava, Záhradnícka 10, Bratislava 1.1.2014 31.12.2014
ÚVVaÚVTOS-7-32/34-2013 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave Zmluva o vykonávaní pomocných prác ministerstvo spravodlivosti Krajská prokuratúra Bratislava 1.1.2014 31.3.2014
ÚVVaÚVTOS-9-135/11-2013 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov Ústavu na výkon väzby a ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave na rok 2014 ministerstvo spravodlivosti Základná organizácia OZ ZVJS pri ÚVVaÚVTOS v Bratislave 1.1.2014 31.12.2014
ÚVVaÚVTOS-9-136/11-2013 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave Zmluva o tvorbe a použití sociálneho fondu v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave na rok 2014 ministerstvo spravodlivosti Základná organizácia OZ ZVJS pri ÚVVaÚVTOS v Bratislave 1.1.2014 31.12.2014
ÚVVaÚVTOS-7-2/34-2014 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave Zmluva o vykonávaní pomocných prác ministerstvo spravodlivosti Ministarstvo financií Slovenskej republiky 1.1.2014 31.12.2014
ÚVVaÚVTOS-7-10/34-2013 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave Zmluva o vykonávaní pomocných prác ministerstvo spravodlivosti Arsita s.r.o. 2.1.2014 31.12.2014
ÚVVaÚVTOS-7-14/34-2013 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave Zmluva o vykonávaní pomocných prác ministerstvo spravodlivosti František Kollár - LENKA, Osuského 7, BA 2.1.2014 31.12.2014
ÚVVaÚVTOS-7-21/34-2013 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave Zmluva o vykonávaní pomocných prác ministerstvo spravodlivosti Najvyšší súd SR 2.1.2014 31.12.2014
ÚVVaÚVTOS-7-17/34-2013 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave Zmluva o vykonávaní pomocných prác ministerstvo spravodlivosti Ing. Michal Miko, Janka Kráľa 6 - Čierna Voda, 900 25 Chorvátsky Grob 2.1.2014 31.12.2014
ÚVVaÚVTOS-7-11/34-2013 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave Zmluva o vykonávaní pomocných prác ministerstvo spravodlivosti A-Z STAV s.r.o., Odeská 3, Bratislava 2.1.2014 31.12.2014
ÚVVaÚVTOS-7-12/34-2013 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave Zmluva o vykonávaní pomocných prác ministerstvo spravodlivosti A-Z STAV s.r.o., Odeská 3, Bratislava 2.1.2014 31.12.2014
ÚVVaÚVTOS-7-25/34-2013 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave Zmluva o vykonávaní pomocných prác ministerstvo spravodlivosti Okresný súd Bratislava V 2.1.2014 31.12.2014
ÚVVaÚVTOS-7-23/34-2013 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave Zmluva o vykonávaní pomocných prác ministerstvo spravodlivosti Okresný súd Bratislava II 2.1.2014 31.12.2014
ÚVVaÚVTOS-7-29/34-2013 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave Zmluva o vykonávaní pomocných prác ministerstvo spravodlivosti Wurth International Trading s. r. o. 2.1.2014 31.12.2014
ÚVVaÚVTOS-7-30/34-2013 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave Zmluva o vykonávaní pomocných prác ministerstvo spravodlivosti Wurth International Trading s. r. o. 2.1.2014 31.12.2014
ÚVVaÚVTOS-7-27/34-2013 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave Zmluva o vykonávaní pomocných prác ministerstvo spravodlivosti TERMOTECHNA a.s 2.1.2014 31.12.2014
ÚVVaÚVTOS-7-13/34-2013 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave Zmluva o vykonávaní pomocných prác ministerstvo spravodlivosti GR ZVJS 2.1.2014 31.12.2014
ÚVVaÚVTOS-7-20/34-2013 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave Zmluva o vakonávaní pomocných prác ministerstvo spravodlivosti Nemocnica svätého Michala, a.s., Cintorínska č. 16, Bratislava 2.1.2014 31.12.2014
ÚVVaÚVTOS-7-18/34-2013 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave Zmluva o vykonávaní pomocných prác ministerstvo spravodlivosti Ministerstvo spravodlivosti SR 2.1.2014 31.12.2014
ÚVVaÚVTOS-7-26/34-2013 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave Zmluva o vykonávaní pomocných prác ministerstvo spravodlivosti Tenarry SLovakia s.r.o. 2.1.2014 31.12.2014
ÚVVaÚVTOS-7-19/34-2013 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave Zmluva o vykonávaní pomocných prác ministerstvo spravodlivosti UNsP Milosrdní bratia s.r.o. 2.1.2014 31.12.2014
ÚVVaÚVTOS-7-28/34-2013 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave Zmluva o vykonávaní pomocných prác ministerstvo spravodlivosti 2.1.2014 31.12.2014