Zmluvy platné a účinné po 9.7.2010


Vyhľadať:     Triediť podľa:    

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVVaÚVTOS-33-47/32-2016 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave Zmluva o nájme služobného bytu 58,00 ministerstvo spravodlivosti Lucia V. 1.1.2017 31.12.2017 Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVVaÚVTOS-33-46/32-2016 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave Zmluva o nájme služobného bytu 64,00 ministerstvo spravodlivosti Ján Kičák 1.1.2017 31.12.2017 Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVVaÚVTOS-33-45/32-2016 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave Zmluva o nájme služobného bytu 74,00 ministerstvo spravodlivosti Peter Révay 1.1.2017 31.12.2017 Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVVaÚVTOS-33-44/32-2016 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave Zmluva o nájme služobného bytu 74,67 ministerstvo spravodlivosti Róbert Kubala 1.1.2017 31.12.2017 Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVVaÚVTOS-33-43/32-2016 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave Zmluva o nájme služobného bytu 89,00 ministerstvo spravodlivosti Peter Lépeš 1.1.2017 30.6.2017 Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVVaÚVTOS-33-52/32-2016 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave Dohoda o poskytovaní bývania príslušníkom a zamestnancom GR ZVJS ministerstvo spravodlivosti GR ZVJS 1.1.2017 31.12.2021 Dohoda o poskytovaní bývania príslušníkom a zamestnancom GR ZVJS
ÚVVaÚVTOS-11/32-2017 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave Zmluva o výpožičke ministerstvo spravodlivosti Martin F. 21.1.2017 21.1.2017 Zmluva o výpožičke
ÚVVaÚVTOS-28/32-2017 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave Zmluva o nájme služobného bytu ministerstvo spravodlivosti Renáta H. 1.2.2017 31.12.2017 Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVVaÚVTOS-307/26-2017 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave Dohoda o náhrade škody ministerstvo spravodlivosti Daniel B 26.7.2017
ÚVV a ÚVTOS 30-7/32-2013 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku MS SR Epitax s.r.o. 10.3.2013
ÚVV a ÚVTOS-15-34/11-2013 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Zmluva o dielo MS SR Hessel Slovakia, s.r.o. 4.7.2013 31.12.2013
ÚVV a ÚVTOS-15-38/11-2013 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Zmluva o dielo 1,00 MS SR MWH s.r.o. 12.7.2013 30.9.2013
ÚVV a ÚVTOS-15-43/11-2013 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. ÚVV a ÚVTOS-15-38/11-2013 MS SR Patrickom Hesselom 27.9.2013
ÚVV a ÚVTOS-15-54/11-2013 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Zmluva o prevode správy majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky ministerstvo spravodlivosti ÚVTOS Košice-Šaca 8.11.2013
ÚVTOS-25-133/13-2013 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Zmluva o prevode správy majetku vo vlastníctve SR MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 21.11.2013
ÚVV a ÚVTOS-15-62/11-2013 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Zmluva o dielo MS SR EPITAX, s.r.o 19.12.2013 31.12.2014
ÚVV a ÚVTOS-15-63/11-2013 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Zmluva o dielo MS SR MWH s.r.o. 1.1.2014 31.12.2014
ÚVV a ÚVTOS-15-1/11-2014 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Zmluva o dielo 1,70 MS SR MWH s.r.o. 7.1.2014 31.12.2014
ÚVV a ÚVTOS-30-9/32-2014 ÚVV a ÚVTOS v Nitre zmluva o výpožičke MS SR ÚVTOS Nitre-Chrenová 24.3.2014
ÚVV a ÚVTOS-28-4/22-2014 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Kúpna zmluva 1,00 MS SR Roman Uhlár 27.3.2014
ÚVV a ÚVTOS-30-4/32-2014 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Zmluva o darovaní hnuteľného majetku štátu MS SR Obec Golianovo 16.4.2014
ÚVV a ÚVTOS-30-5/32-2014 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Zmluva o darovaní hnuteľného majetku štátu MS SR Obec Malý Cetín 16.4.2014
ÚVV a ÚVTOS-30-3/32-2014 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Zmluva o darovaní hnuteľného majetku štátu MS SR Obec Paňa 16.4.2014