Zmluvy platné a účinné po 9.7.2010


Vyhľadať:     Triediť podľa:    

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVTOS-37-14/32-2013 ÚVV Bratislava Zmluva o prevode správy majetku vo vlastníctve SR č. ÚVV-9-27/11-2013 MS SR ÚVTOS Želiezovce 22.3.2013
GR ZVJS-32-32/11-2013 ÚVV Bratislava Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku vo vlastníctve SR MS SR GR ZVJS 12.4.2013 30.4.2013 účinnosť od - uvedený dátum podpisu zmluvy
GR ZVJS-32-46/11-2013 ÚVV Bratislava Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku vo vlastníctve SR MS SR GR ZVJS 16.5.2013 31.5.2013 účinnosť od - uvedený dátum podpisu zmluvy
ÚVTOS-37-22/32-2013 ÚVV Bratislava Zmluva o prevode správy majetku vo vlastníctve SR č. ÚVTOS-37-22/32-2013 MS SR ÚVTOS Želiezovce 17.5.2013
ÚVV-9-62/11-2013 ÚVV Bratislava Zmluva o prevode správy majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 7.6.2013
ÚVTOS-37-34/32-2013 ÚVV Bratislava Zmluva o prevode správy majetku vo vlastníctve SR č. ÚVV a ÚVTOS-9-73/11-2013 MS SR ÚVTOS Želiezovce 17.7.2013
ÚVVaÚVTOS-7-3/34-2016 ÚVV Bratislava Zmluva o vykonávaní pomocných prác 2,00 ministerstvo spravodlivosti Generálna prokuratúra SR 13.6.2016 31.12.2016
ÚVV-15-30/11-2010 ÚVV Nitra Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. ÚVV-143/11-2006 MS SR Okresný súd Nitra 19.8.2010 31.12.2016
ÚVTOSaÚVV-2-70/11-2010 ÚVV Nitra Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 1.12.2010
ÚVV-15-16/11-2011 ÚVV Nitra Dodatok č. 3 k zmluve medzi ÚVV v Nitre a mestom NItra MS SR Mesto Nitra - Mestská polícia 1.4.2011 stravné lístky
ÚVV-15-30/11-2011 ÚVV Nitra Zmluva o dielo MS SR Jozef Janči 15.6.2011 31.12.2013 Kuchynský odpad
82-2011 ÚVV Nitra Z M L U V A o bezodplatnom prevode správy majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 1.9.2011 1.9.2011
ÚVV-15-50/11-2011 ÚVV Nitra Dotatok č.1 k zmluve o dielo č. ÚVV-15-42/11-2011 MS SR DRL 20.12.2011 31.12.2011 úkolová práca
ÚVV- 15-52/11-2011 ÚVV Nitra Kolektívna zmluva na rok 2012-zamestnanci MS SR Základná organizácia Odborového zväzu pri ÚVV v Nitre 29.12.2011 31.12.2012
DÚD 558/2011 ÚVV Nitra Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku vo vlastníctve SR MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 5.1.2012 29.2.2012
ÚVV – 15-19/ 11-2012 ÚVV Nitra ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Z. z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov MS SR Krajský súd v Nitre 17.4.2012
ÚVV-15-22/11-2012 ÚVV Nitra Zmluva o výpožičke vozidla MS SR Základná organizácia Odborového zväzu ZVJS 24.5.2012 27.5.2012
DÚD 27/2012 Rbk ÚVV Nitra Zmluva o prevode správy majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky 154,20 MS SR ÚVTOS Ružomberok 1.6.2012
DÚD 12/2012 ÚVV Nitra Z M L U V A o bezodplatnom prevode správy majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky 886,48 MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 6.6.2012 11.6.2012
ÚVTOS 2-30/32-2012 ÚVV Nitra Zmluva o prevode majetku štátu 886,48 MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 8.6.2012
ÚVV-15-27/11-2012 ÚVV Nitra Zmluva o výpožičke MS SR ÚVV Nitra 8.6.2012 16.6.2012
GRZVJS-2-30/32-2012 ÚVV Nitra Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 886,00 MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 13.6.2012
DÚD 44-2012 ÚVV Nitra Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky 154,00 MS SR ÚVTOS Ružomberok 13.6.2012 13.6.2012