Zmluvy platné a účinné po 9.7.2010


Vyhľadať:     Triediť podľa:    

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVV a ÚVTOS 2 / 32-2011 zmluva o nájme služobného bytu MS SR ÚVVaÚVTOS Košice 1.1.2011 31.12.2011
ÚVV a ÚVTOS 3 / 32-2011 zmluva o nájme služobného bytu MS SR ÚVV a ÚVTOS Košice 1.1.2011 31.12.2011
ÚVV a ÚVTOS Košice 4 /32-2011 zmluva o nájme služobného bytu MS SR ÚVV a ÚVTOS Košice 1.1.2011 31.12.2011
ÚVV a ÚVTOS - 5 / 32-2011 zmluva o nájme služobného bytu MS SR ÚVV a ÚVTOS Košice 1.1.2011 31.12.2011
ÚVTOS a ÚVV 2/2010 Zmluva o nájme služobného bytu 1.1.2011 30.6.2011
ÚVTOS a ÚVV 2/2010 Zmluva o nájme služobného bytu 1.1.2011 30.6.2011
ÚVTOS a ÚVV 2/2010 Zmluva o nájme služobného bytu 1.1.2011 30.6.2011
ÚVV 9-07/32-2011 Dohoda o stravovaní odsúdených mimo priestorov Ústavu na výkon väzby Prešov ÚVV Prešov 1.1.2011 31.12.2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní odbornej lekárskej starostlivosti zo dňa 08.07.2002 20,00 MS SR ÚVTOS a ÚVV Levoča 1.1.2011 30.6.2011
ÚVV-15-16/32-2011 Zmluva o podmienkach predaja MS SR ÚVV Žilina 2.1.2011 31.12.2011
GR ZVJS 5-5/32-2011 Zmluva o prevode správy majetku štátu 6,00 MS SR ÚVV Bratislava 3.1.2011
ÚVV-3-16/32-2011 Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach MS SR ÚVV Žilina 4.1.2011 31.12.2011
UVTOS-1/22-1/2010 Dodatok č.1 k zmluve o nájmä nebytových priestorov MS SR 11.1.2011 31.12.2011
ABO-150810/01/2011 nájom oceľových fiaš 87,00 ÚVV a ÚVTOS v Košiciach 12.1.2011 31.12.2011
GR ZVJS 5-7/32-2011 Zmluva o prevode správy majetku štátu 215,00 MS SR ÚVV Bratislava 17.1.2011
ÚVTOS 2-17/11-11 Kúpna zmluva-RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 19.1.2011 31.12.2011
1/2011 kúpna zmluva kúpna zmluva 40,00 ÚVV a ÚVTOS Košice 19.1.2011 31.1.2012
BA45/3-6/2011/0819004-Vzp Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 25.1.2011 31.12.2011
1/2011 kúpna zmluva ÚVV a ÚVTOS v Košiciach 26.1.2011 31.1.2012
Zmluva o výpožičke nehnutelného majetku štátu MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 27.1.2011 22.9.2011
ÚVTOS-1-4/1-2011 Zmluva o nájme 788,00 MS SR ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 28.1.2011 31.12.2011
2011-32-Diners Club dodatok č.2 Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club( KE - SACA) ÚVTOS v Košiciach - Šaci 28.1.2011
29012011 Kúpna zmluva na dodávku chleba MS SR ÚVTOS a ÚVV Levoča 29.1.2011 31.1.2012